STACJA XIII
Jezus zdjęty z krzyża


W przystępie gniewu ukryłem przed tob± na krótko swe oblicze, ale w miło¶ci wieczystej nad tob± się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel.
(Iz 54, 8)