STACJA XI
Jezus przybity do krzyża


On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie
(Iz 53,5)
…A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.
(Iz 53,12)