STACJA X
Jezus z szat obnażony


Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
(Iz 52,10)