<<<

XV Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

Doświadczenie Odnowy zawsze prowadzi przez wydarzenia, które odbijają się w codzienności zdarzeń, prozie życia . Temat tegorocznego XV Czuwania, zaczerpnięty z Magnificat " Wielbi dusza moja Pana" w prostocie zachowań i postaw, kieruje spojrzenie w stronę Maryi - Matki Jezusa. Głoszący słowo Boże, starali się i wierzę, że im to się udało, ukazać codzienność naszego życia, jako przeżywanie i uczestniczenia w świętości samego Boga. Popatrz na Maryję i wsłuchaj się w Jej słowa. Zawsze powtarzać się będzie Imię Jej Syna - Jezus. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Przez Niego, z Nim i w Nim. Cała tajemnica naszego pielgrzymowania na ziemi.

Ojcowie z Brazylii Enrico i Antonello ukazali drogi, poprzez które docierają z Jezusem do młodych, często poranionych ludzi, żyjących na marginesie życia. Ich świadectwa z posługi apostolskiej głęboko zapadły w naszych sercach. Także pogoda ducha i radość spontanicznie wypływająca z serca Brazylijczyków udzieliła się każdemu.

Mimo padającego deszczu, wszyscy świętowaliśmy radość bycia wspólnotą, która otwiera się na działanie Ducha Świętego. Pan potrafi czynić wielkie rzeczy, większe, niż możemy sobie wyobrazić. On łamie wszelkie schematy i ciągle na nowo, prawdy Ewangelii przybliża tym, którzy się do Niego zbliżają. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie jestem sam. W mocy Ducha Świętego Jezus jest ze mną, bo On Zmartwychwstał - Jezus żyje. Świadectwo o Nim daje Duch Święty - Słowo Prawdy. Pocieszyciel ogarnia nas i przychodzi z uzdrowieniem, leczy nasze słabości. Na spotkaniu pozwolił zobaczyć w drugim człowieku - brata.

Zakończę tych parę myśli słowami, które zostały w mym sercu i proszę Boga, by zawsze trwały, bardziej i bardziej.

" Wielbi dusza moja Pana" Alleluja

T.Dyrcz

(1/66): (2/66): (3/66): (4/66):
(5/66): (6/66): (7/66): (8/66):
(9/66): (10/66): (11/66): (12/66):
(13/66): (14/66): (15/66): (16/66):
(17/66): (18/66): (19/66): (20/66):
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG