Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 Rozmowa z o. Marianem Melnyczukiem
Historia i dzień dzisiejszy
parafii i klasztoru
franciszkanów w Boryspolu

W niedzielę, 27 października 2019 roku, w naszym franciszkańskim kościele gościliśmy misjonarza z Ukrainy, o. Mariana Melnyczuka. W tym dniu na każdej Mszy św. głosił on słowo Boże oraz zbierał środki finansowe tak potrzebne dla działań misyjnych na terenie Ukrainy. Misjonarz spotkał się z animatorami misyjnymi i opowiedział o posłudze duszpasterskiej oraz o dziełach charytatywnych prowadzonych przez franciszkańską parafię w Boryspolu.
O. Marian pochodzi ze Złoczowa (miejscowość między Lwowem a Tarnopolem) na Ukrainie. Będąc młodym chłopcem często uczestniczył we Mszach św. w kaplicy w Kurowicach, dokąd dojeżdżali franciszkanie. Częste kontakty z braćmi, a w szczególności długie rozmowy i fakt, że prowadzili oni życie wspólnotowe bardzo podobały się młodemu Marianowi i w pełni zaowocowały decyzją o wstąpieniu do zakonu franciszkanów konwentualnych. O. Marian był pierwszym postulantem na Ukrainie po II wojnie światowej. W roku 2003 rozpoczął postulat w Haliczu, a pełną formację odbył w Polsce.


PARAFIA I KLASZTOR FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH W BORYSPOLU (UKRAINA)


PARAFIA


Boryspol jest dość dużym miastem (ok. 80 tys. mieszkańców) leżącym na terenie aglomeracji kijowskiej obok dużego międzynarodowego portu lotniczego.
Pierwsza parafia rzymskokatolicka w Boryspolu (p.w. Przemienienia Pańskiego) została założona w 1997 roku - 10 stycznia tego roku w domu prywatnym odprawiona została pierwsza Msza św. przez ks. Wiesława Stępnia z Kijowa. Następnie zakupiono teren z budynkiem, w którym urządzono kaplicę, a środki na ten cel zostały ofiarowane przez biskupa. W Boże Narodzenie 1999 roku została tam odprawiona w metalowym kontenerze pierwsza Msza św.
Pierwszym franciszkaninem, który przybył do Boryspola (3 listopada 2000r.) był o. Aleksander Litwiniuk, niedługo potem - 21 listopada, przyjechał ze Lwowa o. Tomasz Ryba. 22 listopada ks. bp Jan Purwiński – ordynariusz kijowsko-żytomierski wydał dekret przekazania parafii Przemienienia Pańskiego w Boryspolu Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych i mianował proboszczem o. Tomasza, a o. Aleksandra wikariuszem parafii.
6 sierpnia 2002 roku poświęcony został nowo wybudowany kościół, a we wrześniu 2005 roku przeniesiono z Halicza prepostulat. W 2003 roku o. Aleksander został skierowany do Lwowa, a na jego miejsce przybył neoprezbiter br. Edward Kawa. W 2005 r. po wyjeździe br. Edwarda do Kremenczuka, z Halicza przyjechał br. Andrzej Wanat, który pełnił funkcję wychowawcy pierwszego roku formacji kandydatów do Zakonu.
W 2008 r. proboszczem parafii został mianowany br. Andrzej Wanat, a br. Tomasz Ryba opuścił Ukrainę. Do wspólnoty znowu dołączył br. Aleksander Litwiniuk.
W parafii obecnie jest ponad 350 osób, z czego na trzy Msze św. niedzielne przychodzi ich ok.300. Parafia rozwija się, bo do Boryspola przybywają katolicy szukający pracy. Pochodzą z Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji. Mieszanka narodowa jest ogromna. Msze św. odprawiane są w języku ukraińskim i polskim. Parafia działa prężnie, oprócz Boryspola obsługuje sześć rejonów. Głównie jest to posługa związana z pochówkami, spowiedzią i odprawianiem Mszy św. raz w miesiącu w prywatnych domach. Prowadzona jest w dużym zakresie działalność charytatywna - opieka nad dwoma sierocińcami prowadzonymi przez siostry bezhabitowe, żywienie osób bezdomnych, zaopatrywanie dzieci w odzież. Powstało tu także Koło Przyjaciół Radia Maryja, gdzie nadawany jest własny program. W Święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia, jest obchodzony odpust parafialny. Na terenie parafii działa przedszkole dla 25 dzieci prowadzone przez siostry zakonne. Działają trzy kółka różańcowe, dwa kręgi Domowego Kościoła, Trzeci Zakon, młodzież franciszkańska, scholka, siedmiu ministrantów.
W niedziele prowadzone są katechezy dla wiernych w 5 grupach przez siostry werbistki, katechetów i ojców. Są też indywidualne katechezy przygotowujące osoby dorosłe do I Komunii (ok. 10 osób rocznie) oraz do Sakramentu Małżeństwa (3-4 rocznie). Wokół kościoła jest duży plac, na który przychodzą dzieci i grają w piłkę siatkową i piłkę nożną.
Powstaje też miasteczko miłosierdzia św. Maksymiliana Kolbe. W niedużych trzech domkach (ok. 20m2) o konstrukcji drewnianej z dociepleniem będą funkcjonować: w pierwszym - gabinet dentystyczny, w drugim - świetlica dla grupy Anonimowych Alkoholików, biuro porad prawnych, nauka gry na gitarze i inne, w trzecim - dom opieki dziennej dla seniorów z terenu parafii.


KLASZTOR

Bracia szybko podjęli starania, aby w Boryspolu prawnie ustanowić klasztor.
Już w następnym roku, 3 maja 2009 roku, podczas niedzielnej Mszy św. został erygowany klasztor franciszkański pod wezwaniem św. Bonawentury, należący do delegatury ukraińskiej w krakowskiej prowincji franciszkanów. Dekret erygowania klasztoru odczytał wikariusz prowincji o. Paweł Dybka. Na uroczystości byli obecni zakonnicy z naszych klasztorów na Ukrainie, siostry Służebnice Ducha Świętego pracujące w parafii i liczna rzesza wiernych. Pierwszym jego przełożonym został mianowany br. Andrzej Wanat.
Obecnie klasztor w Boryspolu jest domem formacyjnym dla jednego postulanta, w ubiegłym roku było ich dwóch. Posługujących franciszkanów jest trzech. Proboszczem parafii jest obecnie o. Stanisław Nuckowski. posługują - o. Krzysztof Pelc i o. Marian Melnyczuk.relacja: mg