strona główna

ARCHIWUM 2022


1 kwietnia 2022

MISYJNA DROGA KRZYŻOWA

1. kwietnia 2022 r. w kościele Franciszkanów w Radomsku odbyła się misyjna droga krzyżowa. Przygotował ją i prowadził o. Stanisław Jaromi, asystent kościelny grupy animacji misyjnej. Modliliśmy się za misjonarki i misjonarzy, aby z radością nieśli Ewangelię do tych, którzy jej nie znają. Prosiliśmy o liczne i święte powołania misyjne.

Szczególną modlitwą otoczyliśmy franciszkańskich misjonarzy, którzy pozostali w Ukrainie pomimo toczącej się tam wojny. O. Stanisław krótko przedstawił sytuację w ukraińskich klasztorach : we Lwowie, w Bołszowcach, w Boryspolu, w Kremenczuku i w Maćkowcach. Na Ukrainie pracuje 17 franciszkanów, a pięciu braci przygotowuje się do kapłaństwa w Polsce i we Włoszech. 10 braci pochodzi z Polski, a 12 urodziło się i wychowało na Ukrainie. Z Zakonu Franciszkanów wywodzi się biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej o. Edward Kawa, który urodził się w polskiej rodzinie na Ukrainie.

Foto i tekst: D. Danielska    zobacz galerię zdjęć  

25 marca 2022

UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

W intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych została odprawiona Droga Krzyżowa, następnie w intencji pokoju na Ukrainie adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Krystian Żmuda - w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który zawierzył Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Foto: D. Danielska    zobacz galerię zdjęć  

24 lutego 2022

WIZYTACJA KANONICZNA KLASZTORU
Spotkanie O. Prowincjała z grupami duszpasterskimi

Z okazji wizytacji kanonicznej klasztoru franciszkanów o. Prowincjał krakowskiej prowincji spotkał się z przedstawicielami grup duszpasterskich – Franciszkańskim Zakonem Świeckich, Rycerstwem Niepokalanej, Odnową w Duchu Świętym i Wspólnotą Krwi Chrystusa - działających przy kościele franciszkanów w Radomsku. Spotkanie poprzedziła Msza św. koncelebrowana przez o. gwardiana Jarosława, o. Jana – rzecznika prasowego krakowskiej prowincji, pod przewodnictwem o. Mariana, prowincjała.

Foto i tekst: D. Danielska    zobacz galerię zdjęć  

19 lutego 2022

UROCZYSTE OBCHODY UPAMIĘTNIAJĄCE 75. ROCZNICĘ ŚMIERCI
GEN. STANISŁAWA SOJCZYŃSKIEGO PS. ”WARSZYC”


19. lutego 2022 r. w Radomsku odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 75. rocznicę śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. ”Warszyc”. Rozpoczęła je Msza św. w kościele franciszkanów pod przewodnictwem ks. Antoniego Arkita z udziałem Marszałka Seniora Antoniego Macierewicza, poseł Anny Milczanowskiej, władz samorządowych, licznych pocztów sztandarowych i wiernych.
Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jarosław Karaś, gwardian klasztoru. Po Mszy św. złożono wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową Konspiracyjnego Wojska Polskiego umieszczoną na klasztornym murze. Następnymi punktami uroczystości było nadanie imienia gen. Stanisława Sojczyńskiego dworcowi PKP w Radomsku oraz złożenie kwiatów na grobie pomniku Konspiracyjnego Wojska Polskiego na Starym Cmentarzu i pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy ul. Armii Krajowej.

Foto i tekst: D. Danielska    zobacz galerię zdjęć  

5 lutego 2022

WSPOMNIENIE ŚW. AGATY


Św. Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty.
Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.

Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież Symmachus (+ 514) wystawił ku jej czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II (+ 731) przy bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocalenia.
W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy. Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy.
(www.brewiarz.pl)

W naszym kościele po Mszach św. poświęcenie chleba, soli i wody ku czci św. Agaty.

3 lutego 2022

WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA


Św. Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej. Najpierw studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście. Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Został aresztowany na skutek donosu i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane "błażejkami", które niesiono do poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła. Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku.

Jest patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
(www.brewiarz.pl)

W naszym kościele po Mszach św. błogosławieństwo świecami ku czci św. Błażeja i poświęcenie jabłek. Pamiętajmy w modlitwach o powołanych do służby Bożej. Prośmy o dar nowych i świętych powołań. Po wieczornej mszy św. Adoracja w tej intencji.

2 lutego 2022

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Matki Bożej Gromnicznej
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.

W naszym kościele dodatkowa Msza św. o g. 9:30, w czasie wszystkich mszy poświęcenie gromnic.
Tego dnia w Kościele obchodzimy również Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich powołanych do życia zakonnego i prośmy o nowe i święte powołania.

15 stycznia 2022

Spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej


15 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej pod przewodnictwem asystenta kościelnego wspólnoty MI - o. Krystiana Żmudy. Było poświęcenie opłatków, składanie życzeń, śpiew kolęd i skromny poczęstunek.


Foto: D. Danielska    zobacz zdjęcia  

8 stycznia 2022

Obchody 100. rocznicy powstania „Rycerza Niepokalanej ‘’w Niepokalanowie


8. stycznia 2022 r. w Niepokalanowie odbyły się obchody 100. rocznicy powstania „Rycerza Niepokalanej ‘’oraz 128. rocznicy urodzin św. Maksymiliana Kolbe, zwanego „prorokiem mediów.” O. Kolbe powiedział : "Jeśli nie będziemy mieć katolickich mediów, nasze kościoły będą puste”.

Obchody jubileuszu rozpoczęło sympozjum w sali św. Bonawentury. Pierwszym prelegentem był o. dr Tomasz Szymczak, pracujący obecnie w Kurii Generalnej w Rzymie. O. Tomasz w sposób bardzo obrazowy ukazał początki Rycerza Niepokalanej i wkład w powstanie tego pisma o. Wenantego Katarzyńca i o. Maksymiliana Kolbego (zwanego Szaleńcem Niepokalanej).


Rycerz Niepokalanej powstał po to, by spełnić 4 cele :
1. pogłębiać i umacniać wiarę,
2. wskazywać prawdziwą ascezę,
3. zapoznawać z mistyką chrześcijańską,
4. starać się o nawrócenie akatolików.


Następnie głos zabrał o. dr hab. Marcin Tkaczyk z KUL-u, który omówił min. wkład Rycerza Niepokalanej w kształtowanie postaw chrześcijańskich i w zwalczanie analfabetyzmu w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Centralnym punktem jubileuszowych obchodów była Msza św. sprawowana w bazylice pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. W kazaniu celebrans podkreślił zasługi św. Maksymiliana w rozwoju mediów katolickich (Rycerz Niepokalanej, Radio Niepokalanów).
Na zakończenie Mszy św. życzenia dla Rycerza Niepokalanej złożył prezes międzynarodowy MI Miguel Bordas Prószyński życząc, by każde słowo i każda ilustracja była godna Niepokalanej. Prowincjał warszawski o. Grzegorz Bartosik podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni lat współtworzyli pismo oraz czytelnikom, dzięki którym pismo nadal się ukazuje. Oprócz Rycerza Niepokalanej wydawany jest także Rycerzyk Niepokalanej i Rycerz Młodych.

Tekst: Halina Dawid

Foto: H. Dawid, M. Hofman    zobacz galerię zdjęć  

6 stycznia 2022

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO


"Hołd dla maleńkiej Miłości"

Blask ciszy rozjaśnił niebo,
stał się drogowskazem dla szukających Pana.
Porwał strudzone serca Mędrców i poniósł je tam,
gdzie narodziła się Miłość.
Wielkość ludzka stała się nagle niedostrzegalną drobiną.
Para maleńkich oczu przyniosła bowiem skarb niewinności,
a drżące rączki dzierżyły Zbawienie.

Królewskie kolana nieustannie zginają się przed maleńką Miłością.
Ten hołd wciąż trwa,
nie w ubogiej stajni,
ale w pałacach wrażliwych serc.
Słychać jeszcze dźwięk pieśni i cichy płacz Bożej Dzieciny.
Gwiazda znów przywiodła Mędrców tam,
gdzie rodzi się maleńka Miłość.

Ilona BorekTrzej Królowie - obraz nieznanego autora, koniec XIX wieku, klasztor Franciszkanów w RadomskuX RADOMSZCZAŃSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI
„Dzień dziś wesoły”

Ulicami naszego miasta: Krakowską i Piastowską uroczyście przeszedł dziś X Radomszczański Orszak Trzech Króli - od kościoła św. Lamberta do kościoła NMP Królowej Polski. Na czele Orszaku na koniach jechali Trzej Królowie, za nimi niesiono gwiazdę.


Orszak Trzech Króli ulicami naszego miasta        zobacz galerię zdjęć  

2 stycznia 2022

Jubileusz o. Włodzimierza Starosteckiego

Msza św. - jubileusz 25 lecia święceń kapłańskich o. Włodzimierza Starosteckiego - foto: o. Jarosław Karaś    zobacz galerię zdjęć