strona główna

ARCHIWUM 2021


24 grudnia 2021

...a Słowo Ciałem się stało.

Boże Narodzenie 2021

Szopka u franciszkanów

Szopka w kościele franciszkanów - foto: o. Jarosław Karaś, gwardian klasztoru        zobacz galerię zdjęć  
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8. grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W kościele franciszkanów poprzedza ją dziewięciodniowa nowenna, podczas której głoszone są okolicznościowe kazania. W tym roku kazania głosili o. Jarosław, gwardian i o. Krystian.
Ostatniego dnia nowenny 18 osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego i 5 osób przystąpiło na rok do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Na zakończenie Mszy św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 3 osoby wstąpiły do Rycerstwa Niepokalanej.

Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  DZIEŃ 1

Uroczysta Msza św. - przewodniczył o. Jarosław Karaś, gwardian klasztoru.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  
Zmarł Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław Nowak

FOTO: Abp Stanislaw Nowak w radomszczańskim kościele franciszkanów, Odpust Porcjunculi, 2 sierpnia 2008 r.

Arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej Stanisław Nowak zmarł w niedzielę, 12 grudnia, w wieku 86 lat. Urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. W 1953 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
22 czerwca 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa metropolity lwowskiego i administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej Eugeniusza Baziaka. Po święceniach pracował jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, następnie w Ludźmierzu i Rogoźniku. Był doktorem nauk teologicznych. W latach 1978–1984 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Sakrę biskupią przyjął 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej.
Od 1992 do 2011 roku był arcybiskupem metropolitą częstochowskim. Mottem jego posługi biskupiej były słowa: „Iuxta crucem Tecum stare” (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie).

25-30 października 2021

FRANCISZKAŃSKI TYDZIEŃ MISYJNY
25-30.10.2021
  → czytaj Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2021  15 października 2021

OBCHODY DNIA DZIECKA UTRACONEGO15. października na całym świecie obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego - dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach.
W rejonie radomszczańskim centralna msza św. odbyła się w kościele św. o. Pio przy Nowym Cmentarzu. Na wspólną modlitwę zaproszono rodziców, którzy doświadczyli śmierci swoich dzieci w wyniku choroby, poronienia, przedwczesnego porodu, wypadku, czy aborcji oraz ich bliskich i tych, którzy pragnęli się modlić w intencji rodzin dotkniętych stratą dzieci.

Eucharystii przewodniczył ks. Antoni Arkit, a kazanie wygłosił ks. Paweł Kula. Następnie odmówiono część bolesną różańca w intencji rodziców po stracie.
Na zakończenie pod Pomnikiem Dziecka Utraconego zapalono znicze i odmówiono krótką modlitwę.

W Polsce Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest od 17 lat. W nabożeństwie uczestniczyli rycerze Niepokalanej ze swoim pocztem sztandarowym.

Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

4 października 2021

UROCZYSTOŚĆ ŚW. O. FRANCISZKA


W poniedziałek, 4 października, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. po której odbył się koncert pieśni franciszkańskich przeplatanych poezją w wykonaniu zespołu Muzyczna Pasja.
Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

3 października 2021

TRANSITUS

Św. Franciszek “gdy przeczuwał porę śmierci, wówczas wezwawszy do siebie dwóch braci swych i synów szczególnie umiłowanych, polecił im wyśpiewywać głośno chwałę Pańską w rozradowaniu ducha, z powodu bliskiej śmierci, a raczej bliskiego w niej żywota...“

HYMN
1. Witaj, Ojcze ukochany,
co Serafów zdobisz chór!
Ty Jezusa nosisz rany,
Tyś świętości dla nas wzór.
Pobłogosław twoje dzieci,
pociągnij na drogę twą.
Niech się miłość w nas roznieci,
niech ogarnie mocą swą.

2. Ojcze, niech za twym przykładem
wszystkim dla nas będzie Bóg.
Niech idziemy twoim śladem
wśród wygnańczych ziemi dróg.
W sercu naszym niech nosimy
znamię Jezusowych ran,
Ojcze, łaski tej prosimy,
niech nam jej użyczy Pan.

3. Niech w ubóstwie i pokorze
trwamy przez ten ziemski czas,
aż wieczności błysną zorze,
aż Bóg z tobą złączy nas.
O Franciszku możny w niebie,
u Jezusa, Marii stóp
twoje dzieci proszą ciebie
dla nas wszystkich miejsce zrób.


Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

3 października 2021

FRANCISZKAŃSKA NIEDZIELA MISYJNA


Coroczne spotkanie wiernych z misjonarzem franciszkańskim odbyło się w niedzielę, 3 października. Odwiedził nas o. Dariusz Gaczyński, sekretarz ds. misji w naszej krakowskiej prowincji, który przez wiele lat przebywał na misjach w Ameryce Południowej.
Podczas kazań wygłoszonych w naszym sanktuarium NMP Bolesnej dzielił się swoimi doświadczeniami pracy misyjnej. Podkreślał przy tym, że największe problemy w pracy misjonarzy to brak kapłanów, co w konsekwencji ogranicza bądź uniemożliwia sprawowanie Eucharystii, jak i udzielanie sakramentów.
O. Dariusz odpowiedzialny jest za nasze, franciszkańskie, placówki misyjne w Paragwaju, Peru, Boliwii, Ugandzie, Uzbekistanie oraz na Ukrainie.
Po mszach św. o. Dariusz rozprowadzał materiały (książki, foldery i pamiątki) związane z tematyką misyjną oraz kwestował na rzecz misji.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

12 września 2021

JUBILEUSZ 800-LECIA FRANCISZKANSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH


Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.


12 września 2021 roku Franciszkański Zakon Świeckich przy klasztorze franciszkanów w Radomsku (zdjęcie powyżej) uroczyście świętował osiemsetletnią rocznicę napisania przez św. Franciszka "Listu do wszystkich wiernych". Dokument ten zapoczątkował istnienie III Zakonu Świeckich, obecnie zwanego Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Uroczystościom przewodniczył o. Sylwester Miecznik z Głogówka, były asystent FZŚ prowincji krakowskiej i regionu krośnieńskiego. Na obchody złożyły się koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia i agapa.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

Do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą należeć wszyscy katolicy, którzy odczuwają swe powołanie od Ducha Św. i pragną dojść do doskonałości ewangelicznej. FZŚ przeznaczony jest dla ludzi żyjących w świecie, w związkach małżeńskich czy samotnie, pełniących funkcje państwowe czy obowiązki zawodowe, słowem – dla wszystkich ludzi stanów czy zawodów, także dla duchownych diecezjalnych. Reguła mówi: „w nich bracia i siostry, natchnieni przez Ducha w dążeniu do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się do życia wg Ewangelii na sposób św. Franciszka, z pomocą tej Reguły zatwierdzonej przez Kościół.” /Reg. 2/.

czytaj więcej:   Franciszkański Zakon Świeckich - historia, reguła życia, zasady przyjmowania, obrzędy Rytuału FZŚ "4"  
  

Z historii FZŚ w Radomsku:

● W dniu 9 listopada 2008 odbyła się Kapituła Wyborcza, na którą przybył przełożony Rady Regionu Częstochowskiego FZŚ Ryszard Jałmużniak oraz sekretarz Grażyna Lewicka. Dotychczasowa Rada w składzie: przełożona - Alfreda Bloda, zastępca - Urszula Przybyła, mistrz formacji i sekretarz - Krystyna Borowiec oraz skarbnik - Krystyna Otolińska złożyła sprawozdanie ze swojej działalności. W wyniku przeprowadzonego głosowania została wybrana nowa Rada w składzie: przełożona - Alfreda Bloda, zastępca - Kazimierz Węgrzyński, sekretarz - Krystyna Borowiec, skarbnik - Krystyna Otolińska oraz mistrz formacji - Urszula Przybyła.

● W dniu 2 lutego 2012 roku odbyła się Kapituła Wyborcza, której przewodniczyła zastępca przełożonej Regionu Częstochowskiego - s. Stefania Kreczko. W wyniku tajnego głosowania została wybrana nowa Rada Wspólnoty w składzie: przełożona - Halina Koszela, zastępca - Lucja Ślęzak, sekretarz -Teresa Kowalczyk, skarbnik - Barbara Cichuta, mistrz formacji - Bogusław Łakomy. Skład wybranej wówczas Rady funkcjonuje do dzisiaj.


15 września 2021

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ BOLESNEJ


Zgromadzeni wierni uczestniczyli w nabożeństwie Dróżek ku czci Matki Bożej Bolesnej. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył o. Sylwester Miecznik. Licznie zgromadzili się kapłani z naszego dekanatu.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

14 września 2021

UROCZYSTOŚĆ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO


W naszym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej obchodziliśmy dzisiaj Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego O godz. 17:00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego sprawowane dla wynagrodzenia za wszelkie zniewagi wobec Krzyża Świętego a o godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Słowo Boże głosił o. Sylwester Miecznik, franciszkanin z Głogówka.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

29 sierpnia 2021

Śp. o. Władysław Niemiec OFMConv  (1933-2021)


O. Władysław odszedł do Pana w wieku 88 lat, w 69. roku życia zakonnego oraz 61. roku kapłaństwa.

O. Władysław Niemiec urodził się 17 września 1933 r. w Swoszowej w powiecie tarnowskim jako syn Marcina i Zofii z d. Przybyła. Gdy miał 2 lata wraz z rodzicami wyjechał na Wołyń i tam przebywał do zakończenia II wojny światowej. W 1945 r. jego rodzina osiadła w Racławicach Śląskich na Opolszczyźnie, gdzie Władysław kontynuował naukę w szkole podstawowej. Następnie podjął edukację w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Nysie. Po jego ukończeniu w 1952 r. zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Franciszkanów. „Gorąco kocham Niepokalaną i dlatego też pragnę poświęcić się Jej całkowicie i szerzyć później Jej cześć, gdzie się nadarzy ku temu okazja” – pisał w swoim podaniu młody Władysław.

27 sierpnia 1952 r. rozpoczął nowicjat w Jaśle pod kierunkiem o. Fulgencjusza Bąka. Rok później, 28 sierpnia 1953 r. w Jaśle złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzne odbył w Gnieźnie (1955-1957), a teologiczne – w Krakowie (1957-1962). Podczas pobytu w seminarium dał się poznać jako zakonnik „pilny w praktykach pobożnych”, który „często modli się prywatnie w kaplicy”. W Krakowie 8 grudnia 1958 r. złożył na ręce o. Ireneusza Żółnierczyka śluby wieczyste, a 15 czerwca 1961 r. przyjął z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego święcenia prezbiteratu. W Zakonie otrzymał imię Włodzisław, jednak po Soborze Watykańskim II za zgodą przełożonych powrócił do używania imienia chrzcielnego – Władysław.

Po przyjęciu święceń o. Władysław jeszcze przez rok kontynuował formację w Studium Teologicznym w Krakowie. Następnie podejmował obowiązki duszpasterskie kolejno w Głogówku (1962-1965), Krakowie (1965-1966), Wleniu (1966-1967), Pewli Ślemieńskiej (1967-1968), Horyńcu Zdroju (1968-1970), Lwówku Śląskim (1970-1972), Wrocławiu (1972-1974), ponownie w Głogówku (1974-1975) i w Legnicy (1975-1976).
We wszystkich tych miejscach dał się poznać jako dobry katecheta, kaznodzieja i rekolekcjonista. W 1976 r. na własną prośbę przez kilka miesięcy przebywał w klasztorze kamedułów na krakowskich Bielanach. Następnie został przez władze naszej prowincji skierowany do pracy w Szklarskiej Porębie (1976-1977) a potem w Radomsku (1977-1978). Kolejne 4 lata na mocy dekretu eksklaustracyjnego pracował duszpastersko w diecezji lubaczowskiej, posługując kolejno w Narolu (1978-1980), Cieszanowie (1980-1981) i Niemstowie (1981-1982).

Po powrocie do prowincji został skierowany do Wrocławia, gdzie przez 4 lata (1982-1987) był kapelanem kliniki onkologicznej. Kolejne 2 lata (1987-1989) posługiwał jako penitencjarz w Oświęcimiu-Brzezince. W latach 1989-1991 ponownie przebywał w klasztorze w Radomsku. Stamtąd został skierowany do Chęcin, a w 1992 r. powrócił do Wrocławia, gdzie przez kolejne 4 lata posługiwał w klinice onkologicznej. W 1996 r. został kapelanem Franciszkanek Rodziny Maryi w Mszanie Dolnej, a po roku ponownie znalazł się w Głogówku, gdzie powierzono mu obowiązek spowiednika prenowicjuszy (1997-1998). Następnie pracował duszpastersko w Jaśle (1998-1999 i 2002-2003), Pieńsku (1999-2000), Kalwarii Pacławskiej (2000-2001), Rychwałdzie (2001-2002 i 2003-2004) i Horyńcu Zdroju (2004-2006). W 2006 r. kolejny raz został skierowany do klasztoru w Radomsku, gdzie przebywał przez 6 lat, do 2012 r. Następne 4 lata pracował w Dąbrowie Górniczej.

W 2016 r. o. Władysław po raz trzeci trafił do Horyńca Zdroju, gdzie spędził ostatni etap swojego ziemskiego życia, naznaczony krzyżem choroby. Tutaj również 11 lipca 2021 r. świętował diamentowy jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Miesiąc później stan jego zdrowia znacznie się pogorszył.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę, 1 września 2021 r. w kościele parafialnym w Horyńcu-Zdroju: 12.30 – modlitwa różańcowa, 13.00 – Msza Święta pogrzebowa.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ DAĆ MU, PANIE!

Źródło: https://www.franciszkanie.pl

Foto: D. Danielska    

14 sierpnia 2021

Pielgrzymka do Harmęż
z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana


Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią udało nam się dość liczną grupą (42 osoby) wybrać do Harmęż na uroczystości z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Byli wśród nas rycerze Niepokalanej z Bełchatowa, Kamieńska, Kłomnic i Radomska. Przewodził nam o. Krystian, który 7 lat posługiwał w Centrum św. Maksymiliana. Tym razem nie było mszy św. na terenie obozu przed blokiem 11, w którym został dobity zastrzykiem fenolu nasz Święty. Nie było tym samym pieszego pielgrzymowania do niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz.
Wszystkie uroczystości miały miejsce w Harmężach. I tak o godz. 10.00 odmówiliśmy z całą wspólnotą różaniec, o godz. 11.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, której głównym celebransem był o. Jan Maciejowski - wikariusz generalny zakonu franciszkanów.

Po mszy św. dokonano rozstrzygnięcia Pierwszego Ogólnopolskiego konkursu Muzycznego na pieśń ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego z okazji 80. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.
Oto Laureaci:
I miejsce Kamil Waluś
II miejsce Mateusz Szczerbiński
III miejsce Wawrzyniec Mizgalski.

Wśród wyróżnionych jest również nasz radomszczanin ks. Marek Cisowski, wykładowca muzyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Wszystkie nagrodzone pieśni niczym anioł z nieba zaśpiewała Daria Lagrowska. Teksty niezwykle trafne i poruszające na długo zapadną w naszych sercach i duszach.
Następnie chór "Maksymalni" z zespołem kameralnym z udziałem dyrygenta Moniki Rochowiak i przy akompaniamencie Mateusza Urbańczyka śpiewał tak pięknie, że naszym zachwytom i brawom nie było końca.
Po dużej dawce wzruszeń i emocji czekały nas kolejne niemniej ważne i silne przeżycia, tj "Klisze pamięci" Mariana Kołodzieja więźnia nr 432. Ktoś napisał: "prawdziwe Auschwitz jest tutaj" i trudno z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, tak jak trudno wyjść z podziemi klasztoru, w których znajduje się wystawa z podniesioną głową. Serce rozdziera ból i smutek. Wstrząsające za każdym razem. Móc obejrzeć obóz zagłady oczyma więźnia, widzieć niewyobrażalne obrazy, sceny z obozowego życia. Nie do uwierzenia, nie do pojęcia, niewiarygodne, że "ludzie ludziom zgotowali ten los". Jak to możliwe? Tysiące pytań bez odpowiedzi kłębi się w głowie, a serce bije jak oszalałe.
I jeszcze jeden jakże ważny punkt obchodów - przedstawienie pt."16670" Grupy Teatralnej "Niezależni" prowadzonej przez Dawida Szydło. Po jego obejrzeniu należałoby na długo zamilknąć, by przeżycia wyniesione zeń mogły się w nas na długo uleżeć. Nigdy więcej wojny!
Niech nasz ukochany święty Maksymilian wstawia się za nami nieustannie do Niepokalanej, by Ta okryła nas płaszczem swojej opieki i oddała nas wszystkich i każdego z osobna Synowi Swojemu a Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Amen.
Pokój i dobro.

tekst: Jolanta Bukowska, MI Radomsko

Foto: D. Danielska   galeria zdjęć z uroczystości  

8-9 sierpnia 2021

30. rocznica śmierci Męczenników uczczona w Radomsku

9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru z rąk terrorystów zginęli dwaj młodzi franciszkanie bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski. W tym roku przypada 30. rocznica śmierci Męczenników z Peru. W obchody włączyła się również wspólnota misyjna z Radomska. W kościele klasztornym pojawiła się specjalna dekoracja przy ołtarzu i relikwie naszych Braci, gazetka misyjna na krużgankach o wydarzeniach w Pariacoto przygotowana przez Danutę Danielską oraz zaproszenie do wspólnej modlitwy.
Już adoracja w pierwszy czwartek miesiąca sierpnia w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych zawierała modlitwy za wstawiennictwem franciszkańskich męczenników.
W niedzielę 8 sierpnia 2021, rocznicę akcentowano szczególnie na Mszach św. o godz. 11.00 i 20.00, gdzie w homilii o. Stanisław Jaromi ukazał religijną aktualność przesłania męczenników oraz owoce ich pracy w peruwiańskich Andach. Msza kończyła się zachętą do wspólnej modlitwy o pokój i pojednanie w świecie przez ich wstawiennictwo. Podobnie było 9 sierpnia w poniedziałek na Mszach o godz. 8.00 i 18.00. Wieczorną niedzielną Mszę św. wzbogaciła grupa muzyczna Ichtis oraz obecność młodych stypendystów i wolontariuszy Radomszczańskiej Fundacji Inicjatyw Kulturalnych.

o. Stanisław Jaromi

Foto: D. Danielska, o. Stanisław Jaromi   galeria zdjęć  

2 sierpnia 2021

Uroczystości odpustowe z okazji święta NMP Anielskiej z Porcjunkuli

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Jacek Wierzba, proboszcz parafii Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku. Po Mszy św. wysłuchaliśmy koncertu pieśni i utworów poetyckich poświęconych Najświętszej Maryi Pannie. W koncercie wystąpili: Paulina Gorzędowska - flet, Agnieszka Ciesielska - gitara, Jakub Woźniak - skrzypce, Przemysław Woźniak - instrumenty klawiszowe, Renata Wolska - recytacje. Autorem wzruszających tekstów poetyckich poświęconych Matce Bożej jest o. Krystian Żmuda.

czytaj więcej o Matce Bożej Anielskiej (z Porcjunkuli)  
Foto: Danuta Danielska    Uroczystość odpustowa - galeria zdjęć  

26 czerwca 2021

Spotkanie animatorów misyjnych w KrakowieSekretariat misyjny krakowskiej prowincji franciszkanów zorganizował spotkanie animatorów misyjnych. W spotkaniu uczestniczył o. Prowincjał Marian Gołąb, o. Dariusz Gaczyński - sekretarz ds. misji krakowskiej prowincji franciszkanów, br. Marian z Uzbekistanu oraz przedstawiciele grup misyjnych z Wrocławia, Zielonej Góry, Lwówka Śląskiego, Głogówka i Radomska.

Animatorzy w obecności o. Prowincjała przedstawili różne formy pracy i modlitwy za misje franciszkańskie. Pragnieniem o. Prowincjała jest, aby grupy animacji misyjnej działały przy wszystkich klasztorach.
O. Dariusz, sekretarz ds. misji zapoznał nas z sytuacją na misjach w Ugandzie, Uzbekistanie, Ukrainie, Peru, Paragwaju i Boliwii oraz przedstawił plany powstającego Muzeum Misyjnego w Kalwarii Pacławskiej.

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w Eucharystii odprawionej przez o. Darka w intencji misjonarzy i narodów, którym posługują. Krótko spotkaliśmy się z br. Marianem z Uzbekistanu, który aktualnie przebywa na urlopie w Polsce. Spotkanie na żywo po wielu miesiącach izolacji z powodu pandemii sprawiło wszystkim dużo radości i odnowiło zapał misyjny animatorów.


Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

7 czerwca 2021

W Radomsku wspominano Męczenników z Peru
„Oni tutaj są
Są nadziei promiennym znakiem
Ich krew do nowego życia budzi nas …”


W dniu wspomnienia Męczenników z Peru bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w kościele radomszczańskiego klasztoru została odprawiona Msza św. Na początku odśpiewano hymn beatyfikacji a Mszy św. przewodniczył o. Krystian Żmuda, który wygłosił okolicznościowe kazanie.
O. Krystian podzielił się swoimi wspomnieniami z czasu kiedy był uczniem liceum franciszkańskiego w Legnicy, a wówczas jego wychowawcą był późniejszy bł. o. Zbigniew. Kaznodzieja podkreślił pobożność maryjną i kolbiańską o. Zbigniewa. Dla uczniów stał się wzorem rycerza Niepokalanej.
Po Komunii św. została odmówiona modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa i celebrans udzielił błogosławieństwa relikwiami Męczenników z Peru.

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa,
Męczenników z Pariacoto


Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,
do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
i dla dobra ludu im powierzonego
umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,
spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie
i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.
Udziel nam również łaski………………….,o którą prosimy
za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto
i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Cyt. za: Modlitewnik czcicieli Męczenników z Peru, Kraków 2017, s. 314.

Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

5 czerwca 2021

Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej z asystentem MI Prowincji Krakowskiej Franciszkanów


5.06.2021 r. radomszczańską wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej odwiedził asystent prowincjalny MI z Harmęż o. Arkadiusz Bąk. O. Arkadiusz przewodniczył Mszy św. w intencji rycerstwa i wygłosił homilię. Mszę św. koncelebrował o. Krystian, asystent kościelny naszej wspólnoty.
Po Mszy św. i nabożeństwie pierwszosobotnim odbyło się spotkanie rycerstwa z o. Arkadiuszem w salce przy kawie i domowym cieście. O. Arek przedstawił program planowanych obchodów 80. rocznicy śmierci św. Maksymiliana Kolbego oraz zapoznał nas z różnymi inicjatywami podejmowanymi przez Centrum w Harmężach.

Po długiej przerwie pandemicznej członkowie MI z radością spotkali się z Ojcami asystentami i ze sobą wzajemnie. Dziękujemy o. Arkowi za odwiedziny wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy klasztorze franciszkańskim w Radomsku.


Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

Zakończenie Roku LAUDATO SI'
3 maja
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski

Uroczystość nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość ta została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

 
→  Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
 

Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
(25 kwietnia – 1 maja 2021)


"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
25 kwietnia br. obchodzimy IV Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, podczas której przypada 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał od 25 kwietnia do 1 maja pod hasłem “Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Papież Franciszek napisał Orędzie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania pt. „Święty Józef: Marzenie powołania”. Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego obecnie Roku św. Józefa i wskazał na Opiekuna Pana Jezusa jako wzór realizacji swojego powołania.

  → czytaj Orędzie papieża Franciszka  

PODARUJ NAM 1%


Klasztor Franciszkanów w Radomsku


PODARUJ NAM 1%
PODATKU OD SWOICH DOCHODÓWW deklaracji PIT wpisz:
• numer KRS 0000397954
• cel szczegółowy: Radomsko 27Przeznaczenie zebranych środków płatniczych:
• Prace renowacyjne przy klasztorze i kościele
JAK PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU       zobacz      

 
 

Śp. o. Bogdan Adamczyk (1965-2021)

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Bogdana Adamczyka odbędą się we środę, 21 kwietnia 2021 r. w Miszkolcu na Węgrzech (zgodnie z życzeniem zmarłego). Rozpoczną się o godz. 14.00. Tego samego dnia, w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie o godz. 12.00 sprawowana będzie Msza Święta żałobna za o. Bogdana. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 11.30.

O. Bogdan urodził się 13 lipca 1965 r. w Limanowej. Dzieciństwo i młodość spędził w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie wychowywał się razem z dwoma braćmi w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu podstawowej edukacji przez sześć lat pracował jako ślusarz, równocześnie ucząc się w szkole zawodowej, a następnie w technikum budowlanym.

W 1986 r., mając 21 lat, został przyjęty na nowicjat w Kalwarii Pacławskiej, który zakończył w 25 września 1987 r. złożeniem swojej pierwszej profesji zakonnej. Po nowicjacie o. Bogdan podjął dalszą formację zakonną oraz studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium franciszkańskim w Krakowie. Po ukończeniu czwartego roku zdeklarował chęć wyjazdu na Węgry i gotowość podjęcia pracy nad reorganizacją struktur tamtejszej Prowincji. 3 października 1992 r. złożył swoje śluby wieczyste, które przyjął ówczesny minister prowincjalny, o. Zdzisław Gogola.

Dalszy etap studiów o. Bogdan odbył na Węgrzech, w Seminarium w Eger. 10 października 1992 r. w Miszkolcu został wyświęcony na diakona, a 20 czerwca 1993 r., na prezbitera. Na swoim obrazku prymicyjnym zamieścił motto: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1).

Przez pierwsze półtora roku po święceniach pracował jako wikariusz Parafii w Nyírbátor, niedaleko granicy rumuńskiej. W latach 1995-2000 przebywał w Miszkolcu, w roku 1996 został wybrany na asystenta i ekonoma odnowionej Prowincji św. Elżbiety Węgierskiej. Po upływie czteroletniej kadencji ponownie został członkiem Rady prowincjalnej, tym razem obejmując urząd sekretarza. W tym czasie przez rok przebywał w niedawno odzyskanym przez Zakon klasztorze w Eger, a następnie w Arad, gdzie pełnił urząd gwardiana i proboszcza.

W 2005 r. o. Bogdan powrócił do Polski, dołączając do wspólnoty klasztornej w Radomsku, gdzie została mu powierzona funkcja magistra junioratu. Po roku ponownie wyjechał na Węgry, gdzie do 2011 r. pełnił urząd proboszcza w Miszkolcu. Pod koniec 2011 r., ze względów zdrowotnych, został skierowany do klasztoru św. Antoniego w Krakowie. Od lipca 2012 r. o. Bogdan przebywał przez rok w klasztorze Dwunastu Apostołów w Rzymie a w 2013 r. został skierowany do klasztoru w Brehovie na Słowacji, gdzie został wybrany na przełożonego miejscowej wspólnoty. Urząd ten sprawował do 2015 r. W tym samym okresie, w latach 2010-2013, o. Bogdan odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie, a w 2014 r. zwieńczył je uzyskaniem tytułu doktora historii Kościoła. W 2013 r. otrzymał też odznaczenie „zasłużony dla miasta Miszkolc”.

Od stycznia do czerwca 2016 r. o. Bogdan pełnił urząd wikariusza Parafii w Ózd na Węgrzech, a następnie został skierowany do Sacro Convento w Asyżu, gdzie przez rok zajmował się oprowadzaniem grup pielgrzymkowych. Kolejny rok spędził w klasztorze w Rychwałdzie.

W 2018 r. o. Bogdan powrócił do pracy w klasztorach węgierskich, które w tym czasie znajdowały się już w obrębie Delegatury Prowincji gdańskiej. Początkowo, przez kilka miesięcy posługiwał w Miszkolcu, a następnie w Arad. 1 lipca 2020 r. kapituła Prowincji gdańskiej powierzyła o. Bogdanowi urzędy gwardiana i proboszcza w Segedynie. W czerwcu podjął zakończone pomyślnie starania o 4-letnią afiliację do Prowincji gdańskiej.

4 marca 2021 r. o. Bogdan otrzymał obywatelstwo węgierskie.

21 marca 2021 r. u o. Bogdana Adamczyka stwierdzono zakażenie koronawirusem. Z powodu ciężkiego przebiegu choroby 26 marca został przewieziony do szpitala a 1 kwietnia, w związku z wciąż pogarszającym się stanem zdrowia, został podłączony do respiratora. W takim stanie znajdował się aż do swojej śmierci, która nastąpiła 9 kwietnia 2021 r. ok. godz. 16.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!


Źródło: https://www.franciszkanie.pl