strona główna

ARCHIWUM 2020


8 grudnia 2020

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny


Kościół katolicki obchodzi w dniu 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Potwierdza ona prawdę, że Maryja od momentu swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat Niepokalanego Poczęcia został ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX bullą „Ineffabilis Deus”.

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.

Foto:  Danuta Danielska   → galeria zdjęć  

29 listopada - 7 grudnia 2020

NOWENNA
przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny


Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony przez Piusa IX 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus:
"Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć."

Uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie Nowenny przewodniczył o. Jarosław Karaś, gwardian klasztoru.
Kazania nowennowe będzie głosił o. Krystian Żmuda. Zapraszamy na Msze św. i modlitwy nowennowe w czasie Mszy św. wieczornych.

Foto:  Danuta Danielska   → galeria zdjęć  

→ AKATYST KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

EKOLOGIA PO KATOLICKU

Wspólnota Laudato si' działa już w Radomsku - przy Klasztorze Franciszkanów. Założycielem Wspólnoty jest o. Stanisław Jaromi.

Przeczytaj   → listopadowa akcja Wspólnoty Laudato si'  

18 października 2020

Światowy Dzień Misyjny

W dniach 18-24.X.2020 był obchodzony w Kościele Tydzień Misyjny.
Z tej okazji w naszym klasztornym kościele przez cały ten tydzień trwał Różaniec Misyjny w intencji ewangelizacji pięciu kontynentów.

poniedziałek – za Bliski Wschód i Afrykę ze św. Franciszkiem
wtorek – za Europę ze św. Antonim i św. Janem Kantym
środa – za Azję z bł. Jakubem Strzemię i św. Maksymilianem
czwartek – za Australię i Oceanię ze św. Janem Pawłem II
piątek – za Amerykę z Męczennikami z Pariacoto

Przez pierwsze cztery dni Różańca Misyjnego homilie wygłaszał o. Stanisław, który swoje refleksje misyjne wiązał z Encykliką Fratelli tutti Ojca Świętego Franciszka o Braterstwie i Przyjaźni Społecznej.
Po różańcu o. Stanisław odprawiał Mszę św.
W piątek modlitwę za Amerykę z bł. Męczennikami z Pariacoto poprowadził o. Gwardian.
Ofiary ze skarbonki misyjnej zostały przeznaczone na misje w Ugandzie, na projekt w Kakooge wspierający rozwój ekologicznej farmy przy szkole misyjnej.
Uczestnikom Różańca Misyjnego została przybliżona tematyka franciszkańskiej działalności misyjnej na pięciu kontynentach.

Foto:  Danuta Danielska   → galeria zdjęć   zobacz  → Plakat  

15 października 2020

Dzień Dziecka Utraconego

zobacz plakat

15 października 2020 w Kościele pw. św. Ojca Pio uczestniczyliśmy w Eucharystii, po której odmówiliśmy Różaniec w intencji rodziców po stracie dziecka.
Całość zakończyliśmy modlitwą przy pomniku Dziecka Utraconego.


Była to wspólna modlitwa rodziców i za rodziców, których boleśnie dotknęła strata dziecka czy to przed czy po przyjściu na świat w wyniku choroby, poronienia, przedwczesnego porodu, wypadku, czy aborcji oraz ich bliskich i tych, którzy pragną się modlić w intencji rodzin dotkniętych stratą dzieci.
Taki czas jest zawsze okazją do modlitwy za osieroconych rodziców, szansą na oddanie Bogu swojego cierpienia.

Patronat honorowy nad Dniem Dziecka Utraconego objął Ks. Abp dr Wacław Depo.

Bo "Nie ma stópki zbyt małej, by nie pozostawiła na tym świecie śladu"
(autor nieznany)

Foto:  Danuta Danielska   → galeria zdjęć  

4 października 2020

Jubileusz MI w Kamieńsku

4 października 2020 roku Rycerstwo Niepokalanej przy Klasztorze ojców Franciszkanów w Radomsku gościło w Kamieńsku na zaproszenie tamtejszego Rycerstwa Niepokalanej z okazji jego 25-lecia istnienia.

W kościele św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem o. Stanisława Piętki, asystenta Rycerstwa Niepokalanej na Polskę. W koncelebrze wziął udział proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku i ks. Wojciech Radoliński, asystent MI Archidiecezji Częstochowskiej, który wygłosił okazjonalne kazanie.

W czasie Mszy św. odbyło się uroczyste przyjęcie nowych Rycerzy oraz błogosławieństwo relikwiami ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Po Mszy św. uczestniczyliśmy w procesji różańcowej, po niej wysłuchaliśmy konferencji: "Św. Maksymilian i Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński Apostołami Matki Bożej Niepokalanej".
Po konferencji odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego a na zakończenie naszego pobytu w Kamieńsku był poczęstunek przygotowany przez tamtejsze Rycerki.

Tekst i foto:  Anna Urbańczyk   → Jubileusz MI  

4 października 2020

Uroczystość św. o. Franciszka
Koncert ku czci św. Jadwigi i św. Franciszka

Dziękujemy osobom, które z nami modliły się w czasie nowenny lub triduum przed dzisiejszym świętem naszego zakonodawcy św. Franciszka z Asyżu, a szczególnie tym, którzy przybyli na franciszkańskie nabożeństwo TRANSITUS.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył dziekan naszego dekanatu, ks. Stanisław Kipigroch.
W kościele Franciszkanów odbył się również koncert ku czci św. Jadwigi Andegaweńskiej "Pani Wawelska i nasza!".
Dzięki Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, radomszczańskiemu klasztorowi Franciszkanów oraz Fundacji Inicjatyw Kulturalnych i Miastu Radomsko mogliśmy rozkoszować się pięknym śpiewem i muzyką.
W koncercie wystąpili: Anna Strzelczyk – instrumenty klawiszowe i śpiew, Kinga Kabzińska-Nowak – skrzypce, śpiew, Maria Strzelczyk – skrzypce, śpiew, Adrian Strzelczyk – trąbka, śpiew, Katarzyna Kabzińska-Masionek – śpiew, prowadzenie.
zobacz plakat    czytaj więcej o św. Franciszku

Foto:  Przemysław Sik   → Uroczysta Eucharystia  

Foto:  Danuta Danielska   → Koncert  

3 października 2020

Transitus

Wszyscy Franciszkanie wieczorem, 3 października, uczestniczą zgodnie z tradycją w nabożeństwie upamiętniającym błogosławioną śmierć św. Franciszka, jego przejście z tego świata do nieba.

Foto:  Przemysław Sik   → Transitus  

Spotkanie organizacyjne Rady Duszpasterskiej Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Dziękujemy osobom, które wzięły udział w spotkaniu Rady Duszpasterskiej w ubiegłą niedzielę.
Mamy nadzieję, że będzie to forum wymiany myśli i wspólnej troski o dobro duchowe wszystkich modlących się w tym kościele, a ustalenia będą sukcesywnie przekazywane do ogólnej wiadomości.

Uroczystość Matki Bożej Bolesnej

15 września obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Bolesnej, patronki naszego sanktuarium. O g. 17:00 zostało odprawione nabożeństwo Dróżek ku czci Matki Bożej Bolesnej. Uroczystej sumie odpustowej z udziałem kapłanów z naszego dekanatu przewodniczył ks. Wiesław Sochański.

Foto:  Przemysław Sik   → Dróżki ku czci Matki Bożej Bolesnej    → Suma Odpustowa  

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a po nim zebrani wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego dla wynagrodzenia za wszelkie zniewagi wobec Krzyża Świętego.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył gwardian klasztoru, o. Jarosław Karaś. Po Mszy św. uczestniczyliśmy w procesji wokół kościoła.

Foto:   D. Danielska   → Uroczysta Eucharystia  

25 sierpnia 2020

Piesza Radomszczańska Pielgrzymka na Jasną Górę

Piesza Radomszczańska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła we wtorek, 25 sierpnia, z parafii św. Lamberta. W tym szczególnym czasie epidemii zmieniono jej formułę - stała się pielgrzymką jednodniową ze sztafetowym udziałem pielgrzymów.

W tym roku ze względu na rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 czerwca 2020 r., pielgrzymka miała się nie odbyć, jednak po dłuższym zastanowieniu pragniemy mimo trwającego stanu epidemii wyruszyć w jednodniowej sztafetowej Pieszej Radomszczańskiej Pielgrzymce na Jasną Górę - stwierdził kierownik Pielgrzymki ks. Zbigniew Heluszka.

Zmieniła się także trasa pielgrzymki - określono pięć etapów a każdy z nich pokonywała grupa pielgrzymów z innej radomszczańskiej parafii w kolejności: parafia św. Lamberta, parafia NMP Królowej Polski, parafia św. Magdaleny, parafia św. Maksymiliana Kolbego i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pielgrzymi przewożeni byli autokarem na początek swojego etapu i następnie po jego zakończeniu wracali do swojej parafii. W każdym etapie liczebność uczestników pielgrzymki została określona na maksymalnie 50 osób.
W pielgrzymce uczestniczyły również osoby związane z klasztorem - należące do grup w nim działających czy jego sympatycy.
Poniżej link do galerii zdjęć z pielgrzymki - I i II etap.

Foto:  D. Danielska, M. Kulka RNM   → galeria zdjęć  

Zmiana personalna

W naszej wspólnocie zakonnej następuje kolejna zmiana personalna. Dziękujemy za pracę w Radomsku o. Józefowi Madurze, który został przeniesiony do Rychwałdu. W naszej wspólnocie powitaliśmy o. Krystiana Żmudę.

Uroczysta Msza św. dziękczynna w intencji o. Zdzisława Tamioły

9 sierpnia 2020 roku na uroczystej Eucharystii podziękowaliśmy Bogu za cztery lata posługi w radomszczańskim klasztorze gwardiana o. Zdzisława Tamioły - za modlitwę i pracę, za pięknie odnowiony kościół i otoczenie, za franciszkańskie: Pokój i Dobro!
Jednocześnie powitaliśmy nowego gwardiana - o. Jarosława Karasia, któremu życzymy obfitości Bożych łask w spełnianiu obowiązków w duchu św. Franciszka.

Foto:  Przemysław Sik   → galeria zdjęć  

2 sierpnia 2020

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli

2 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli. Możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Uroczystej sumie przewodniczył ks. Marcin posługujący w Częstochowie.
"Królowo Aniołów, módl się za nami"

czytaj więcej o Matce Bożej Anielskiej (z Porcjunkuli)  

Foto:  Danuta Danielska   → galeria zdjęć  

czerwiec 2020

Prace renowacyjne przy elewacjach klasztoru i kościoła.

W pierwszych dniach czerwca br. podjęliśmy kolejne prace renowacyjne przy naszym zabytkowym kościele i klasztorze. Prace te podzielone są na etapy, w których winna być dokonana całkowita renowacja ścian klasztoru i kościoła.

Pierwszy etap będzie trwał do końca listopada - w tym okresie należy osuszyć ściany klasztoru, położyć izolację oraz odsolić i odgrzybić cegłę, a następnie wypiaskować wszystkie ściany, uzupełnić braki a także pozszywać liczne pęknięcia ścian. Na koniec pomalować farbami renowacyjnymi – mineralnymi.

Ze względu na bardzo wysokie koszty około sześćset tysięcy złotych, umniejszyliśmy zakres prac do czterystu tysięcy, odkładając dwie ściany klasztoru na przyszły rok. Na obecny dzień, oprócz pozyskanych dotacji, brakuje nam około dwustu tysięcy złotych. Jest konieczność podjęcia tych prac, ponieważ z każdym rokiem koszt naprawy elewacji będzie znacznie wzrastał.

Za wszelkie ofiary wpłacane na ten cel składam serdeczne Bóg zapłać oraz zapewniamy pamięć modlitewną w intencjach wszystkich naszych ofiarodawców.
"Pokój i Dobro"

Konto budowlane, które można wykorzystać w celu wsparcia tego przedsięwzięcia:
16 1240 3132 1111 0000 2968 1127

23 czerwca 2020

Rocznica święceń kapłańskich o. Stanisława Jaromiego

O. Stanisław Jaromi przewodniczył uroczystej Mszy św. dziękczynnej z okazji trzydziestej rocznicy swoich święceń kapłańskich. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Marian Gołąb, prowincjał krakowskich franciszkanów. W koncelebrze wystąpili - o. Jan Maria Szewek, o. Andrzej Zbroja i o. Zdzisław Tamioła, gwardian klasztoru.

Foto:  Przemysław Sik   → galeria zdjęć  

Wielkanoc 2020

Uganda – Matugga

Grupa Animacji Misyjnej działająca przy Klasztorze Franciszkanów w Radomsku otrzymała z dalekiej Ugandy życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

ŻYCZENIA


8 marca 2020

Niedziela Ad Gentes u franciszkanów

W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy już od wielu lat Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Eucharystia i misje”.
Z tej okazji 8. Marca 2020 r. do franciszkańskiego kościoła przyjechał o. Dariusz Gaczyński z Sekretariatu Misyjnego w Krakowie. O. Dariusz głosił kazania na wszystkich Mszach św. Prosił o modlitwę w intencji misjonarzy i o nowe powołania misyjne, a przy wyjściu z kościoła zbierał ofiary na potrzeby misji franciszkańskich.
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur SVD napisał w komunikacie na Niedzielę Ad Gentes: „ Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami uświadamia nam naszą odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa w świecie. Nawet jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami. Poprzez modlitwy oraz ofiary wspieramy misjonarki i misjonarzy w ich niełatwej posłudze. Razem z nimi dajemy chrześcijańskie świadectwo miłości bliźniego. Czynimy to, czego uczymy się podczas każdej Mszy świętej, słuchając słowa Bożego i posilając się Ciałem Pana. Eucharystia, umacnia nas w wierze i wzbudza zapał misyjny. Jest wezwaniem do codziennego zaangażowania misyjnego."
Jako wierni korzystający z posługi franciszkanów, pamiętajmy szczególnie o misjonarzach z Krakowskiej Prowincji Franciszkanów posługujących w Boliwii, Peru, Paragwaju, Uzbekistanie, Ugandzie i na Ukrainie.

Tekst i foto:  Danuta Danielska   → galeria zdjęć  

29 lutego 2020

Spotkanie animatorów misyjnych - Wrocław

Kolejny już raz grupa misyjna z franciszkańskiej parafii we Wrocławiu zaprosiła animatorów misyjnych z krakowskiej prowincji na spotkanie formacyjno – informacyjne.
Spotkanie poprowadził o. Darek z Sekretariatu Misyjnego w Krakowie. Przybyli na nie animatorzy z Dąbrowy Górniczej, Rychwałdu, Radomska, Zielonej Góry, Lwówka Śląskiego i Głogówka. Uczestnicy podsumowali swoje działania w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym w parafiach oraz akcję kolędników misyjnych.
Przedstawili również swoje pomysły na wypracowywanie funduszy wspierających misje : Rychwałd – sprzedaż ziół, miodu, przetworów ziołowych i z ekologicznych owoców, Lwówek Śląski – sprzedaż rękodzieła na kiermaszach świątecznych. Kiermasze świąteczne organizowane są również w Dąbrowie Górniczej i we Wrocławiu. Animatorzy z Dąbrowy Górniczej i Zielonej Góry opowiedzieli o pobycie na misjach franciszkańskich w Ugandzie. O. Darek mówił o sytuacji na misjach, zwłaszcza o braku powołań misyjnych.
W intencji misji została odprawiona Msza św. w kościele parafialnym. Dziękujemy O. Proboszczowi i grupie misyjnej z Wrocławia za zaproszenie i zorganizowanie spotkania.

Tekst i foto:  Danuta Danielska   → galeria zdjęć  

27 lutego 2020

XIV OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA
WIEDZY O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE
ETAP DIECEZJALNY

W radomszczańskim klasztorze odbył się kolejny już etap diecezjalny XIV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Świętym Maksymilianie dla szkół podstawowych. Uczestnikami byli uczniowie dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wieluniu - 2 uczniów oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Częstochowie - również 2 uczniów.
Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test z wiedzy o św. Maksymilianie i znajomości Ewangelii św. Jana. Po sprawdzeniu testów komisja przeprowadziła konieczną dogrywkę, gdyż 2 uczniów uzyskało identyczną ilość punktów. Trzech uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów zostało zakwalifikowanych do etapu centralnego Olimpiady. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Tymoteusz Marzec - SP Nr 5 w Wieluniu;
II miejsce - Nikodem Marzec - SP Nr 5 w Wieluniu;
III miejsce - Gaweł Merda - SP Nr 2 w Częstochowie.


23 lutego 2020

73. rocznica śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”

23. lutego 2020 r. w kościele OO. Franciszkanów została odprawiona Msza św. w intencji gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” w 73. rocznicę jego śmierci.
W Eucharystii uczestniczyli: Marszałek Senior Antoni Macierewicz, poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, władze samorządowe miasta i powiatu, kombatanci, liczne poczty sztandarowe, wierni z Radomska i okolic. Kazanie wygłosił o. Bronisław Staworowski, ekonom krakowskiej prowincji franciszkanów i prezes Fundacji Brat Słońce.
Po Mszy św. złożono wiązanki kwiatów pod tablicą na murze klasztoru poświęconą pamięci żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dalsza część obchodów odbyła się pod pomnikiem KWP na Starym Cmentarzu w Radomsku - gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Tekst i foto:  Danuta Danielska   →  galeria zdjęć  

2 lutego 2020

Święto Ofiarowania Pańskiego
Matki Bożej Gromnicznej
Dzień Życia Konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.

"...Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia (...), który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa" (Vita Consecrata, 111).

17 stycznia 2020

Renowacja krużganków


Przed Świętami Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy prace renowacyjne na klasztornych krużgankach, które stanowią bezpośrednie przejście do kościoła i klasztoru. Po przerwie świątecznej prace konserwacyjne zostały wznowione.
Polegają one na tym, iż należy dolne warstwy zdrapać do gołej cegły, która jest mocno zagrzybiona oraz zerwać wszystkie warstwy poprzednich malowań itp., następnie przygotować ściany do odgrzybienia, położenia elewacji oraz pomalować farbami mineralnymi, podobnie jak to uczyniliśmy w ubiegłym roku z wnętrzem kościoła.
Koszt tych prac wyniesie ponad sto tysięcy złotych na które nie mamy żadnych dotacji z instytucji państwowych. Podjęcie tych prac było konieczne ze względu na mocne zagrzybienie. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na ten cel.
"Pokój i Dobro"

Konto budowlane, które można wykorzystać w celu wsparcia tego przedsięwzięcia:
16 1240 3132 1111 0000 2968 1127

Poniżej zdjęcia krużganków w trakcie prac renowacyjnych. Foto: o. Zdzisław Tamioła, gwardian.

4 stycznia 2020

Spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej


4. stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej. Po Mszy św. i nabożeństwie z okazji pierwszej soboty miesiąca, rycerze Niepokalanej razem ze swoim asystentem kościelnym o. Edwardem, łamali się opłatkiem i śpiewali kolędy.

Tekst i foto: Danuta Danielska  → galeria zdjęć