strona główna

ARCHIWUM 2019


BOŻE NARODZENIE 2019


Z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia Pańskiego
wszystkim wiernym oraz gościom składamy
jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Życzymy, by Nowonarodzony Chrystus obdarzał każdego z nas, nasze Wspólnoty oraz Rodziny swym błogosławieństwem
i potrzebnymi łaskami do godnego życia chrześcijańskiego.
Niech darzy łaską zdrowia, obdarza nasze serca swym pokojem
i niech błogosławi nam i naszym bliskim.

Franciszkanie z Radomska

Foto:  Przemysław Sik   → Pasterka - galeria zdjęć  

8 grudnia 2019

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny


Całaś piękna jest Maryjo!
I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie
Tyś chwałą Jeruzalem
Tyś weselem Izraela o Maryjo!
Tyś chlubą ludu naszego
Tyś orędowniczką grzeszników
O Maryjo! O Maryjo!
Panno najroztropniejsza!
Matko najdobrotliwsza!
Módl się za nami
Przyczyniaj się za nami
Do Pana naszego
Jezusa Chrystusa, o Maryjo!


W niedzielę, 8 grudnia 2019 roku, obchodziliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na wszystkich Mszach św. kazania głosił o. Edward Mastalerek, franciszkanin z parafii św. Maksymiliana w Łodzi, który również przewodniczył sumie odpustowej. Po Mszy św. nastąpiło uroczyste przyjęcie siedmiu osób do Rycerstwa Niepokalanej, a 26 osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego.

Tekst i foto: D. Danielska   galeria zdjęć  

26 listopada 2019

Prace konserwacyjne przy dzwonnicy zakończone


Zakończone zostały już prace konserwatorskie przy dzwonnicy klasztoru franciszkanów. Dzwonnica ta jest obiektem zabytkowym i stanowi główne wejście na dziedziniec oraz do kościoła i klasztoru od ulicy Narutowicza. Koszt pełnej renowacji technicznej i estetycznej obiektu wraz ze stolarką i kaplicą św. Maksymiliana wyniósł ponad sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

Konto budowlane, które można wykorzystać w celu wsparcia tego przedsięwzięcia:
16 1240 3132 1111 0000 2968 1127

Za wszelkie ofiary na wykonanie prac konserwatorskich przy dzwonnicy składamy serdeczne Bóg zapłać i polecamy ofiarodawców dobroci Bożej w naszych zakonnych modlitwach”.
"Pokój i Dobro"

Poniżej zdjęcia dzwonnicy w trakcie prac renowacyjnych oraz po ich zakończeniu. Autorem zdjęć jest o. Zdzisław Tamioła, gwardian klasztoru.

20-26
października 2019

TYDZIEŃ MISYJNY U FRANCISZKANÓW
W RADOMSKUTydzień Misyjny w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym - Październik 2019 obchodziliśmy przyzywając orędownictwa świętych misjonarzy podczas modlitwy różańcowej. Przez różaniec polecaliśmy misjonarzy, narody misyjne, zmarłych i zamordowanych misjonarzy i prosiliśmy o nowe, święte powołania misyjne.

W kolejnych dniach towarzyszyli nam w swoich obrazach i relikwiach bł. Jakub Strzemię – misjonarz Kresów Wschodnich, św. Jan Paweł II- największy współczesny misjonarz, św. Franciszek – założyciel trzech zakonów, św. Maksymilian Maria Kolbe – misjonarz Japonii, bł. męczennicy z Peru - franciszkańscy misjonarze o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek. Odmawialiśmy także modlitwę specjalnie przygotowaną przez papieża Franciszka. Po Mszy św. można było uczcić relikwie świętych i błogosławionych.


W niedzielę, 27 października, w naszym franciszkańskim kościele gościliśmy misjonarza z Ukrainy, o. Mariana Melnyczuka. W tym dniu na każdej Mszy św. głosił on słowo Boże oraz zbierał środki finansowe tak potrzebne dla misji.
Misjonarz spotkał się w salce z animatorami misyjnymi i opowiedział o posłudze duszpasterskiej oraz o dziełach charytatywnych prowadzonych przez franciszkańską parafię w Boryspolu.
(wkrótce wywiad z o. Marianem)

Foto: D. Danielska   galeria zdjęć  

Spotkanie z o. M. Melnyczukiem   relacja  

Foto: o. M. Melnyczuk   galeria zdjęć  

3 listopada 2019

Doba Eucharystyczna

październik 2019

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”


Trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez papieża Franciszka, a jego głównym założeniem jest rozbudzanie świadomości misji ad gentes i podejmowanie z nową energią misyjnej przemiany życia i misyjnego duszpasterstwa.

Chodzi o to, aby wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w trwałe rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby trwało umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

  → modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny  

  → list papieża Franciszka  

15 października 2019

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO


Wspólna modlitwa rodziców, którzy doświadczyli śmierci swoich dzieci w wyniku choroby, poronienia, przedwczesnego porodu, wypadku, czy aborcji oraz ich bliskich i tych, którzy pragną się modlić w intencji rodzin dotkniętych stratą dzieci.

O godz. 17:00 Eucharystia - kościół św. Ojca Pio ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Po Mszy św. odmówiliśmy różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci a następnie modlitwę przy Pomniku Dziecka Utraconego.

  zobacz plakat  

Foto: Z. Knaś   galeria zdjęć  

4 października 2019

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu


Triduum ku czci św. Ojca Franciszka
W czwartek, 3 października, zakończyło się Triduum ku czci św. Franciszka z Asyżu. Okolicznościowe kazania głosił o. Stanisław Jaromi.

Nabożeństwo Transitus
W czwartek, w ramach Triduum, przeżywaliśmy nabożeństwo Transitus. To nabożeństwo upamiętnia przejście św. Franciszka z życia ziemskiego do niebiańskiego.


Uroczystość Św. Franciszka z Asyżu
Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Andrzej, przeor gidelskiego klasztoru dominikanów. Wygłosił bardzo piękne kazanie, w którym odniósł się do ciągle aktualnego nauczania św. Franciszka, wskazał źródła zagrożeń Kościoła w Polsce i na świecie, a słowa Chrystusa wypowiedziane w kościele św. Damiana: "Franciszku, idź odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę!" odniósł także do nas wszystkich.

Foto: D. Danielska   → Uroczystość - galeria zdjęć  
Foto: Przemysław Sik   → Transitus - galeria zdjęć  
→ czytaj więcej o św. Franciszku  → galeria fresków Giotta z bazyliki św. Franciszka w Asyżu  


15 września 2019

Odpust Matki Bożej Bolesnej u Franciszkanów w Radomsku


15 września w naszym sanktuarium jest obchodzony uroczyście odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Sumę odpustową poprzedziły Dróżki Matki Bożej Bolesnej na dziedzińcu kościelnym. Naszą patronkę czcimy na Dróżkach co miesiąc od maja do września i przez odmawianie Koronki do Matki Bożej Bolesnej w piątki całego roku.

Sumę odpustową dla licznie zgromadzonych wiernych odprawił w koncelebrze i kazanie wygłosił ks. Dariusz – wikariusz z parafii św. Lamberta. Na Eucharystię przybyli także księża z okolicznych parafii. Mszę św. zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

Tekst i foto: D. Danielska   galeria zdjęć  

14 września 2019

Jesienne spotkanie animatorów misyjnych


Kolejne spotkanie animatorów misyjnych z Krakowskiej Prowincji Franciszkanów odbyło się 14 września 2019 r. w Krakowie. Do Sekretariatu Misyjnego przybyli animatorzy z Wrocławia, Zielonej Góry, Rychwałdu, Lwówka Śląskiego, Głogówka, Dąbrowy Górniczej i Radomska.

Przedstawiciele grup misyjnych opowiedzieli o swoich działaniach w poszczególnych klasztorach. Następnie udaliśmy się do kaplicy klasztornej na Eucharystię sprawowaną przez o. Darka.
Na zakończenie spotkania o. Darek przekazał nam materiały na ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019.

Tekst i foto: D. Danielska   galeria zdjęć  

14 września 2019

POLSKA POD KRZYŻEM
Kościół Franciszkanów pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego


W sobotę, 14 września, w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, w naszym kościele uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii i Drodze Krzyżowej w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem”.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Adam Mikoś, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Stanisław Kipigroch, proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła.

Foto: Przemysław Sik   galeria zdjęć   

14 sierpnia 2019

78. rocznica śmierci św. Ojca Maksymiliana

  Jak co roku Rycerze Niepokalanej z Radomska udali się do Harmęż na uroczystości poświęcone 78 rocznicy śmierci św. Ojca Maksymiliana. Uczestniczyliśmy tam w nabożeństwie TRANSITUS upamiętniającym śmierć św. ojca Maksymiliana Kolbe. Następnie wyruszyliśmy do obozu w Auschwitz.
Mimo deszczowej pogody dużo osób szło pieszo. Prowincjał naszej krakowskiej prowincji Franciszkanów o. Marian Gołąb niósł w procesji relikwie św. Ojca Maksymiliana. W czasie pielgrzymki modliliśmy się modlitwą różańcową, koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewaliśmy pieśni. W obozie Ojcowie złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń i w celi św. Maksymiliana.
O godz. 10:30 była sprawowana Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył J. E. ks. abp M. Jędraszewski, ordynariusz archidiecezji krakowskiej i ks. Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Ks. abp Marek Jędraszewski na koniec homilii zacytował słowa Ojca Maksymiliana. "Tylko miłość jest twórcza. Nienawiść prowadzi donikąd".
Po Mszy św. pomodliliśmy się przy Ścianie Straceń za wszystkich zamordowanych w Auschwitz. Potem pojechaliśmy do Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, gdzie spożyliśmy posiłek i zwiedziliśmy wystawę "Klisze Pamięci - Labirynty" Mariana Kołodzieja.


Tekst i foto: A. Urbańska   galeria zdjęć  

9 sierpnia 2019

28. rocznica śmierci błogosławionych Męczenników
z Pariacoto (Peru)


Dzięki uprzejmości o. Stanisława Jaromiego przedstawiamy zdjęcia z Muzeum Męczenników Franciszkańskich w franciszkańskim domu rekolekcyjnym „Paz y bien” ("Pokój i Dobro") położonym na peryferiach miasta Chimbote. Muzeum otwarto 14 lipca 2018 r. Przechowuje się tam pamiątki związane z życiem i męczeństwem bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Oddali oni swoje życie za wiarę 9 sierpnia 1991 r. w położonej na terenie diecezji Chimbote górskiej miejscowości Pariacoto.


Foto: o. Stanisław Jaromi   galeria zdjęć  

2 sierpnia 2019

Święto NMP Anielskiej z PorcjunkuliUroczystej Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył, pochodzący z Radomska, o. Jan Poteralski, paulin, podprzeor klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie.

Po zakończonej Liturgii wierni wzięli udział we wspólnej agapie zorganizowanej w ogrodzie przyklasztornym przez wspólnoty działające przy naszym kościele.

Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom tej pięknej uroczystości odpustowej ku czci NMP Anielskiej.Foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

6 lipca 2019

Spotkanie misjonarzy ze wspólnotą MI w RadomskuW pierwszą sobotę miesiąca - 6 lipca 2019 roku, w klasztorze franciszkanów w Radomsku odbyło się spotkanie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej z franciszkańskimi misjonarzami - br. Piotrem i br. Wincentym.

Br. Wincenty od 38 lat przebywa w Ameryce Południowej – 22 lata posługiwał w Boliwii i 16 lat w Paragwaju. W Paragwaju franciszkanie prowadzą misje w Asuncion (wydawnictwo Tupasy Ne’e, paragwajskiego odpowiednika Rycerza Niepokalanej), Guarambare (przedszkole, szkoła i uniwersytet) i Aregua (narodowe centrum Miłosierdzia Bożego). Br. Wincenty pracuje w klasztorze w Asuncion i z wielkim zaangażowaniem rozprowadza Rycerza Niepokalanej po okolicznych parafiach. Klasztor w Radomsku jest znany br. Wincentemu, ponieważ odbywał tu formację początkową w roku 1972/73.

Drugi misjonarz, to znany nam br. Piotr z Ukrainy, który wcześniej przez 5 lat był zakrystianem w radomszczańskim kościele franciszkanów. Od 8 lat przebywa na Ukrainie – 5 lat posługiwał w Bołszowcach na zachodzie Ukrainy i obecnie od 3 lat na wschodzie - w Kremenczuku, w parafii liczącej ok. 100 wiernych. Franciszkanie z Kremenczuka prowadzą skuteczną działalność charytatywną wśród osób bezdomnych.

To niezapowiedziane spotkanie z misjonarzami pozwoliło rycerzom Niepokalanej lepiej poznać placówki misyjne Krakowskiej Prowincji Franciszkanów i zachęciło ich do modlitewnego i materialnego wspierania naszych misji. Tematyka misyjna z pewnością będzie obecna w formacji MI w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka października 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

16 czerwca 2019

Niedziela Misyjna


Modlitwa najważniejszą pomocą dla misji

W dniach 15 i 16 czerwca 2019 roku przebywał w radomszczańskim klasztorze o. Dariusz Gaczyński, obecnie Prowincjalny Asystent ds. misji. O. Dariusz pracował na misjach w Czechach (Jihlava) i Paragwaju (Aregua). W sobotę, 15 czerwca, odprawił on Mszę Św. a po jej zakończeniu spotkał się z wiernymi i przedstawił sytuację franciszkańskich misjonarzy i misji w Europie, Ameryce Południowej i Afryce, a w niedzielę, 16 czerwca, głosił kazania o tematyce misyjnej na wszystkich Mszach Św. Na krużgankach można było nabyć modlitewniki, książki, folderki, biuletyny misyjne a także pamiątki wykonane ręcznie przez dzieci z krajów misyjnych.
Najważniejsza pomoc dla misji to modlitwa o powołania misyjne. Dramat misji polega na braku misjonarzy. Ludzie ochrzczeni w kaplicach misyjnych nie mają szans na uczestniczenie we Mszy św. w każdą niedzielę. W parafii Pariacoto, w której zginęli bł. Męczennicy z Peru – o. Zbigniew i o. Michał, kapłan przyjeżdża do kaplic co dwa lata. Tyle trzeba czekać na Mszę św., spowiedź, chrzest dziecka czy inne sakramenty. Ludność w krajach misyjnych jest uboga i nie stać jej na utrzymanie misjonarzy . Dlatego Sekretariat Misyjny organizuje niedziele misyjne w różnych kościołach, by pozyskać środki na działalność misyjną. Dziękujemy wszystkim za modlitwy w intencjach misji a ofiarodawcom za złożone ofiary.

Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

7 czerwca 2019

Wspomnienie błogosławionych męczenników z Peru
o. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz o. Michała Tomaszka

7 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionych o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Polscy franciszkanie oddali swe życie za Ewangelię w Peru. Ponieśli oni śmierć męczeńską z rąk terrorystów z organizacji „Świetlisty Szlak”.
7 czerwca to dzień ich święceń. W kościele pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu o. Zbigniew przyjął święcenia prezbiteratu, a o. Michał – diakonatu. Uroczystość połączona była z obchodami 750-lecia przybycia franciszkanów do Polski.

Z tej okazji we franciszkańskim kościele w Radomsku została odprawiona Msza św. o uproszenie łask za wstawiennictwem Błogosławionych. Eucharystia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu beatyfikacyjnego „Oni tutaj są”.
Koncelebrze przewodniczył i kazanie wygłosił gwardian o. Zdzisław. Oprawę liturgiczną przygotowała Odnowa w Duchu Świętym. Po Mszy św. uczciliśmy relikwie Bł. Męczenników.

Jedną z intencji Mszy św. było podziękowanie za dar kapłaństwa o. gwardiana Zdzisława Tamioły, który przyjął święcenia kapłańskie wspólnie z błogosławionymi Męczennikami.

Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

1 czerwca 2019

Pielgrzymka MI do Wąsosza


Z okazji 5. rocznicy śmierci ks. Krzysztofa Jeziorowskiego, byłego asystenta MI w naszej archidiecezji Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej archidiecezji częstochowskiej i Bełchatowa przybyły do Wąsosza. Ks. Damian z parafii św. Maksymiliana w Częstochowie poprowadził modlitwę przy grobie ks. Krzysztofa i nabożeństwo drogi krzyżowej na Kalwarii Wąsowskiej.
W miejscowym kościele uczestniczyliśmy w nabożeństwie czerwcowym i koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Wojciech, asystent MI. Na zakończenie wspólnota MI z Wąsosza wraz z ks. proboszczem przygotowała dla nas agapę, za którą pragniemy gorąco podziękować.

Tekst i foto: Danuta Danielska   galeria zdjęć  

25 maja 2019

Pielgrzymka MI do Niepokalanowa

25 maja 2019 roku Rycerstwo Niepokalanej przy klasztorze franciszkanów w Radomsku pielgrzymowało do Niepokalanowa. Po drodze odwiedziliśmy piękne Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej Pani Mazowsza w Miedniewicach, gdzie br. Piotr przedstawił nam bardzo interesującą historię obrazu i kościoła.
W Niepokalanowie, w Muzeum św. Maksymiliana, poznaliśmy życie i dzieła tego Świętego, a także zwiedziliśmy wystawę pojazdów papieskich i strażackich OSP Niepokalanów oraz Panoramę Tysiąclecia. Razem z innymi pielgrzymami oraz dziećmi pierwszokomunijnymi uczestniczyliśmy w bazylice we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem o. Ignacego Kosmany OFMConv.
Następnie nasza grupa pielgrzymkowa została podzielona - mężczyźni z o. Józefem, naszym pielgrzymkowym opiekunem duchowym, zwiedzali cmentarz, a kobiety udały się na modlitwę do Kaplicy Wieczystej Adoracji „Gwiazda Niepokalanej”. Jest to ósma z dwunastu kaplic, które stanowią Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. Kaplica ta powstała w 2018 r. także z ofiar Rycerstwa Niepokalanej.
Pobyt w Niepokalanowie zakończyliśmy w Kaplicy-Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego. Ostatnim punktem naszej pielgrzymki było Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie. Jedna z sióstr opowiedziała o historii Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, jego charyzmacie i o cudownej figurze z białego marmuru znajdującej się w kaplicy.
Ubogaceni nową wiedzą i przeżyciami duchowymi wróciliśmy w godzinach wieczornych do Radomska.

Tekst: Danuta Danielska   Foto: Danuta Danielska, Przemysław Sik   galeria zdjęć  

6 kwietnia 2019

XVIII DNI KOLBIAŃSKIE W HARMĘŻACH

W dniu 6.04.2019 r. przedstawiciele naszej wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej wzięli udział w XVIII Dniach Kolbińskich w Harmężach. W tym roku Dni odbywały się pod hasłem Z Niepokalaną w sercu Kościoła.

Wysłuchaliśmy konferencji: o. dr Mariusza Orczykowskiego z Krakowa - Kościół darem Jezusa za zbawienie ludzkości, dr Dariusza Żuk-Olszewskiego z Bratysławy – Święty Maksymilian przykładem miłości i wierności Kościołowi, o. prof. UKSW dr hab. Grzegorza M. Bartosika z Niepokalanowa – Maryja Matką Kościoła. O. Ryszard z Harmęż oprowadził nas po wystawie Klisze Pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja znajdującej się w podziemiach franciszkańskiego kościoła. Wieczornej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. ks. bp Roman Pindel, ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Organizatorem, osiemnastych już Dni Kolbiańskich, były Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego i Franciszkanie z Harmęż. Uczestniczyli w nich członkowie MI, siostry zakonne, kapłani i klerycy z kraju i zza granicy. Znajdujące się w Harmężach k/Oświęcimia Centrum Św. Maksymiliana jest coraz liczniej odwiedzane przez czcicieli św. Maksymiliana i turystów - dlatego franciszkanie budują nowoczesną salę konferencyjną na 120 miejsc siedzących. Być może XIX Dni Kolbiańskie odbędą się już w nowej sali, czego z całego serca życzymy organizatorom.

Tekst i foto: D. Danielska  galeria zdjęć  

29-30 marca 2019

24 godziny dla Pana

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim kapłanom i ze wszystkich parafii rejonu radomszczańskiego, którzy włączyli się w to piękne nabożeństwo.

W piątek i sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu w wielu kościołach na całym świecie przez całą dobę miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Sakramentem Pokuty i Pojednania. W ten sposób realizowana była inicjatywa „24 godziny dla Pana”, do której zachęcał Ojciec Święty Franciszek.

   Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie, piątek, 29 marca, godz, 20.00    → galeria zdjęć   

Foto: D. Danielska

17 marca 2019

II niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes


II niedziela Wielkiego Postu w Kościele w Polsce jest przeżywana jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz pamięci i troski o polskie misjonarki i misjonarzy na całym świecie.
"Niedzielę tą przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka, by ożywić zapał misyjny w całym Kościele. Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla prawdę, bliską św. Janowi Pawłowi II, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, światłu, mocy i łasce Bożego Ducha. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże."
(z komunikatu KEP)


Przeczytaj wywiad z bratem Piotrem Krempowiczem, który przebywał w Radomsku w latach 2006-2011, a obecnie pracuje w Kremenczuku na Ukrainie.

  → WYWIAD z br. P. Krempowiczem   

2 marca 2019

Spotkanie animatorów misyjnych - Wrocław

Sekretariat Misyjny Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Konwentualnych zorganizował we Wrocławiu kolejne spotkanie animatorów misyjnych. Zaszczytną funkcję gospodarza spotkania pełniła prężnie działająca grupa misyjna z tego miasta. W spotkaniu uczestniczyli animatorzy z klasztorów z Lwówka Śląskiego, Głogówka, Zielonej Góry, Dąbrowy Górniczej, Rychwału i Radomska, którzy przedstawili swoje przedsięwzięcia i akcje na rzecz misji.

Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy św. w remontowanym kościele. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił o. Dariusz z Krakowa. W drugiej części spotkania o. Dariusz i p. Agnieszka z Sekretariatu Misyjnego przekazali nam ważne informacje o planowanych przedsięwzięciach związanych z animacją misyjną i Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym ustanowionym przez Papieża Franciszka na październik 2019 r. Zaprosili nas także na następne spotkanie animatorów misyjnych do Krakowa 14 września 2019 r.

Serdecznie dziękujemy grupie misyjnej z Wrocławia z p. Haliną na czele oraz gwardianowi o. Markowi za organizację spotkania i gościnę! Takie spotkania są bardzo pożyteczne, gdyż inspirują i pobudzają do działania grupy misyjne. Mamy nadzieję, że na następne spotkanie przybędzie jeszcze większe grono animatorów.

Tekst i foto: Danuta Danielska

  → galeria zdjęć    

28 lutego 2019

Diecezjalny etap XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej
Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie


28 lutego 2019 roku w Klasztorze Franciszkanów w Radomsku odbył się diecezjalny etap XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu archidiecezji częstochowskiej: z Częstochowy, Wielunia, Pajęczna i Myszkowa.

Przewodniczący Ośrodka Diecezjalnego w Radomsku XIII Olimpiady Franciszkańskiej o św. Maksymilianie, o. Stanisław Jaromi, wręczył zwycięzcom dyplomy. Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali: Aleksander Kozerski z Częstochowy, Nikodem Marzec i Tymoteusz Marzec z Wielunia a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Monika Kowalczyk i Zofia Mazur z Pajęczna oraz Karolina Bielenda z Częstochowy.
Wyróżnionym uczniom życzymy sukcesów na etapie ogólnopolskim Olimpiady.

Tekst i foto: Danuta Danielska

  → galeria zdjęć    

2 lutego 2019

Uroczysta Msza Święta z okazji poświęcenia
odrestaurowanego kościoła


Uroczysta Msza Święta z okazji poświęcenia odrestaurowanego kościoła Franciszkanów w Radomsku, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski, uwieńczyła wspaniałe dzieło renowacji ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, ambony oraz odnowienia całego jego wnętrza.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości - o. Prowincjała Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Mariana Gołąba oraz rzecznika prasowego tej prowincji - o. Jana M. Szewka, panią poseł Annę Milczanowską, o. Janusza Łazarczyka - poprzedniego gwardiana radomszczańskiego klasztoru, o. Michała Szałkowskiego - dominikanina z Gidel, ks. Antoniego Arkita - proboszcza parafii św. Lamberta, ks. Stanisława Sikorę oraz siostry zakonne i księży z sąsiednich parafii. Obecni byli również wykonawcy tego wspaniałego dzieła. Piękna oprawa Mszy Świętej to zasługa wspólnot działających przy klasztorze oraz ludzi dobrej woli.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Andrzej Przybylski, który nawiązał do wykonanej renowacji kościoła w kontekście dzisiejszej Ewangelii - Ofiarowanie Jezusa w świątyni. To właśnie świątynia jest miejscem spotykania się człowieka z Bogiem - Bożym Domem i dlatego dbamy o jej wspaniały wystrój i wygląd.

O. Zdzisław Tamioła, gwardian klasztoru, serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałego dzieła - wykonawcom, sponsorom (w tym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dobroczyńcom i tym, którzy modlitwą wspierali to przedsięwzięcie.

Tekst: mg
Foto: Danuta Danielska, o. Zdzisław Tamioła, gwardian

  → galeria zdjęć z uroczystości   

→ odnowione wnętrze kościoła 


100. ROCZNICA POWROTU FRANCISZKANÓW DO RADOMSKA
Krótki rys historyczny miasta i klasztoru

Wzmianki historyczne o osadzie, a później grodzie, położonym na skrzyżowaniu szlaku handlowego z Wrocławia przez Wieluń i Przedbórz w kierunku Rusi oraz szlaku solnego z Bochni do Wielkopolski pochodzą z roku 1243. W 1266 roku książę Leszek Czarny nadał grodowi prawa miejskie - to tutaj odbyły się słynne zjazdy w sprawie sukcesji na tronie polskim po Ludwiku Węgierskim (1382 i 1384). W wieku XIV Radomsko zostaje siedzibą powiatu, a w XV - starostwem grodowym.

Wielkie zasługi dla rozwoju Radomska miała królowa Bona Sforza, dzięki której od 1521 roku zaczęło ono zmieniać zabudowę drewnianą na murowaną. Miasto czterokrotnie nawiedzały wielkie pożary (1379, 1624, 1742 i 1818), które niszczyły każdorazowo dużą część zabudowy, hamując jego rozwój.
Radomsko w okresie zaborów znalazło się w zaborze pruskim, od 1807 roku weszło w skład Księstwa Warszawskiego, później (od 1815) - Królestwa Polskiego.

Historia klasztoru franciszkanów w Radomsku ściśle zespolona jest z burzliwymi dziejami miasta - wszystkie zawieruchy wojenne, powstania, wielkie pożary odbijały swoje piętno na miejscowym konwencie.

Książę Leszek Czarny w roku 1286 sprowadził franciszkanów do Brzeźnicy, gdzie powstał kościół i klasztor, ale już w 1297 roku król Władysław Łokietek przeniósł zakonników do Radomska. Wojny i wspomniane już pożary niszczyły miasto a także i klasztor franciszkański. W połowie XV wieku zakonnicy zmuszeni byli do opuszczenia Radomska - przenieśli się ponownie do Brzeźnicy, skąd powrócili po 80 latach (1543). W roku 1819 po ostatnim wielkim pożarze miasta (1818) rozpoczęła się odbudowa kościoła i klasztoru, która trwała do roku 1828. Radomszczańscy franciszkanie aktywnie wspierali uczestników powstania styczniowego (w klasztorze miał siedzibę jeden ze sztabów powstania), w konsekwencji czego zostali przesiedleni do klasztoru w Kaliszu.

Sam klasztor w Radomsku został zniesiony, pozostał w nim tylko jeden zakonnik - o. Antoni Gąsiorowski, który zmarł w roku 1874. Kolejny, najnowszy już, okres w dziejach radomszczańskiego klasztoru rozpoczął się dopiero w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Franciszkanie powrócili do swojego klasztoru. Dopiero jednak w 1937 roku udało się w pełni odzyskać wszystkie jego zabudowania i pomieszczenia.

Tak więc w bieżącym roku mija setna rocznica powrotu franciszkanów do naszego miasta, co pięknie wplata się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W okresie tego stulecia miały miejsce także ważne dla klasztoru wydarzenia: w roku 1923 zarejestrowano działalność Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki, które swoją siedzibę miało w klasztorze, w latach 1945-1948 przeprowadzono gruntowny remont kościoła i klasztoru, a w 1991 roku erygowano Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

opr. mg

 Więcej:  → Organy znajdujące się w kościele franciszkanów    
 Więcej:  → Galerie zdjęć klasztoru    

29 stycznia 2019

Spotkanie Wspólnot z O. Prowincjałem


W ramach wizytacji kanonicznej Klasztoru Franciszkanów w Radomsku odbyło się spotkanie wspólnot działających przy franciszkańskim kościele z o. Prowincjałem Marianem Gołąbem.
W spotkaniu tym uczestniczyli także o. Bronisław Staworowski, ekonom Prowincji, o. Zdzisław, gwardian i o. Edward, wikariusz klasztoru.
Liderzy wspólnot: Odnowy w Duchu Świętym, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Rycerstwa Niepokalanej, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Alma Mater i Grupy Misyjnej przedstawili swoje wspólnoty oraz podejmowane przez nie działania.
O. Prowincjał przekazał zebranym ważne informacje i statystki dotyczące Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Prosił wspólnoty do jeszcze większego zaangażowania w życie duszpasterskie w naszym sanktuarium. Zachęcił także wspólnotę klasztorną, by z większą otwartością włączała się w działania duszpasterskie grup.

Tekst i foto: Danuta Danielska

  → galeria zdjęć   

5 stycznia 2019

Spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej


Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy kościele franciszkanów w Radomsku zgromadziła się 5.01.2019 r. na spotkaniu opłatkowym.
Spotkanie rozpoczęliśmy kolędą Wśród nocnej ciszy.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Bożej Dzieciny i modlitwie poprowadzonej przez naszego asystenta kościelnego o. Edwarda, połamaliśmy się opłatkiem.
Przy stole śpiewaliśmy kolędy i częstowaliśmy się słodkościami przyniesionymi przez rycerzy.

Tekst i foto: Danuta Danielska


  → galeria zdjęć