strona główna

ARCHIWUM 2018

PRACE RENOWACYJNE W KOŚCIELE ZAKOŃCZONE


W naszym kościele klasztornym zakończyły się już prace renowacyjne przy ołtarzu głównym i malowaniu wnętrza świątyni.
W imieniu wszystkich, którym na sercu leży troska o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny klasztoru i klasztornego kościoła, składam szczególne podziękowania o. Zdzisławowi Tamiole, gwardianowi, za podjęcie się tak ogromnego dzieła i włożenie w jego przeprowadzenie wielkiego wkładu pracy - tak umysłowego, jak i fizycznego. Za wytrwałość i poświęcenie w pokonywaniu trudności organizacyjnych, technicznych a przede wszystkim w trudnych kwestiach zdobywania środków finansowych na ten cel.
Zachęcam wszystkich wiernych i sympatyków radomszczańskiego klasztoru do złożenia ofiary z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tego wspaniałego, ale jednocześnie kosztownego przedsięwzięcia.

administrator

 zobacz zdjęcia → odnowione wnętrze kościoła 


Poniżej zdjęcia wykonane w trakcie prac remontowych:

 → zobacz zdjęcia 17.05.2018    → zobacz zdjęcia 12.07.2018   → zobacz zdjęcia 25.07.2018 

  → zobacz zdjęcia 10.09.2018    → zobacz zdjęcia 21.10.2018 

Zdjęcia wykonał o. Zdzisław Tamioła, gwardian

21 października 2018

Światowy Dzień Misyjny

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu”

(Jan Paweł II, Redemptoris missio).


15 października 2018

Dzień Dziecka Utraconego
Radomsko 2018

Zwracamy się do Was, drogie Matki, drodzy Ojcowie - Rodzice, którzy nosicie w sobie ból po stracie dziecka przez poronienie, aborcję, śmierć po urodzeniu. Jak ogromny jest to smutek, żal i ból wiecie tylko Wy. Jest on często skrywany przez lata w zakamarkach duszy. Jednak powraca, często po wielu latach z coraz większą siłą. Aby zacząć go leczyć, trzeba opłakać tę ogromną stratę, nadać dziecku imię, jeśli nie mieliście możliwości tego uczynić, prosić o wybaczenie, a przede wszystkim rozpocząć proces wybaczania sobie.
Jest na to czas i miejsce - Dzień Dziecka Utraconego.
Mówcie o tym wszystkim, bo tak naprawdę nie wiemy kto obok nas skrywa ten ból, a nieliczni wiedzą o Dniu Dziecka Utraconego. Może właśnie w ten sposób pomożecie wyjść komuś z depresji, smutku, przywrócić radość w sercu. Może w ten sposób pomożecie powrócić komuś na drogę prowadzącą do Boga.

Pomnik Dziecka Utraconego w Radomsku - foto: D. Danielska

4 października 2018

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu


Ks. bp Andrzej Przybylski przewodniczył uroczystej Mszy św. z udziałem władz naszego miasta oraz kapłanów posługujących w naszym mieście.

Po Mszy św. złożone zostały kwiaty pod krzyżem Powstańców, który znajduje się na dziedzińcu naszego kościoła.


Zdjęcia, D. Danielska, Urząd Miasta Radomska  → galeria zdjęć   

→ czytaj więcej o św. Franciszku  → galeria fresków Giotta z bazyliki św. Franciszka w Asyżu  

15 września 2018

Uroczystość Matki Bożej Bolesnej – Patronki Naszego Sanktuarium

"Ze względu na cieszący się czcią wiernych obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus dnia 10 października 1991 roku bp Stanisław Nowak nadał kościołowi rangę sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i dokonał poświęcenia Dróżek Matki Bożej Bolesnej umieszczonych w murze przylegającym do dziedzińca przykościelnego.
W połowie lat dziewięćdziesiątych urządzono kaplicę Miłosierdzia Bożego w pomieszczeniu znajdującym się przy wejściu na krużganki klasztoru."

  (z historii radomszczańskiego klasztoru, aut. o. Marek Hałambiec)  
14 września 2018

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

O Krzyżu Świętym - św. Efrem (+ 373)

"Drzwi i podwoje nasze drogim i ożywiającym krzyżem koronujmy, mówiąc z Apostołem Pawłem: »Nie daj, Boże, chlubić się, jeno z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa«". Kładźmy go na drzwiach, na czołach, na ustach, na piersiach. (...). Bo krzyż jest zwycięzcą śmierci, nadzieją wiernych, światłością świata i sławą wieczną prawowiernych na wieki.
Z tą zbroją we dnie i w nocy, i na każdą godzinę, i na każdym miejscu masz chodzić. (...) Bo widząc ten znak, moce piekielne przerażone uciekają. (...) Tym przenajdroższym Drzewem Chrystus, Bóg nasz, nienasycone piekło i szeroką gębę diabelską zatkał. (...) Zbroją Krzyża świętego przepasani. (...)
Ten Krzyż na skończenie świata, gdy nastąpi powtórne przyjście Pana naszego, najpierw się na niebie ukaże, z wielką sławą i niezliczonym wojskiem aniołów, i zastraszy nieprzyjaciół Boskich, a wiernych oświeci, uweseli i przyjście im niebieskiego Króla zapowie.
Każda uroczystość Pana naszego Jezusa Chrystusa przynosi nam, wiernym, uświęcenie i chlubę. Lecz chlubą nad chlubami jest Krzyż. (...) Krzyż jest zmartwychwstaniem umarłych i nadzieją chrześcijan. (...) Sterem płynącym, przystanią dla pędzonych burzą, murem dla oblężonych. (...)
O niewypowiedziana dobroci Boga! Ileż błogosławieństw darował Bóg rodzajowi ludzkiemu przez Krzyż..."."


1 września 2018

"Podwyższyć Krzyż w Rodzinie"
2. Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Jasna Góra

1 września 2018 roku na Jasnej Górze miała miejsce 2. Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego pod hasłem „Podwyższyć Krzyż w Rodzinie”.
Pielgrzymkę poprowadził o. Stanisław Jarosz, paulin, Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz animatorzy duchowej adopcji. Na Jasną Górę przybyli obrońcy życia podejmujący w swoich parafiach modlitwę duchowej adopcji. W franciszkańskim kościele w Radomsku od lat Duchową Adopcję animuje Rycerstwo Niepokalanej. Przedstawiciele tej wspólnoty również wzięli udział w pielgrzymce.

Spotkanie rozpoczęło się na Szczycie od odmówienia jednej części różańca św. i wysłuchania świadectw rodziców dotkniętych krzyżem choroby swoich dzieci. Następnie uczestniczyliśmy w bazylice jasnogórskiej we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.
Po przerwie, w Kaplicy św. Józefa wysłuchaliśmy konferencji o. Stanisława Jarosza „Dlaczego boimy się krzyża. Krzyż źródłem mocy i wyzwolenia” oraz Wiesławy Kowalskiej „Krzyż w małżeństwie i rodzinie”.

Przed wystawioną monstrancją z Ciałem Pana Jezusa miało miejsce nabożeństwo wynagradzające za profanacje krzyży wyrzucanych na śmietniki w Europie Zachodniej. Jak powiedział o. Jarosz „Pragniemy, aby krzyż wrócił na swoje miejsce w sercu człowieka, w życiu rodzin, całych narodów. Musimy stawać w obronie krzyża, aby nigdy to, co dzisiaj ma już miejsce na zachodzie Europy, nie stało się rzeczywistością Polski, aby krzyż miał zawsze właściwe miejsce w naszym kraju.”

Pielgrzymkę zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Tekst i foto: Danuta Danielska

  → galeria zdjęć   

14 sierpnia 2018


Harmęże - 77 rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego

14 sierpnia 2018r. oddaliśmy hołd Szaleńcowi Niepokalanej oraz więźniom niemieckiego obozu KL Auschwitz nieludzko traktowanym i zamordowanym przez nazistowskich oprawców.
O godz. 8 00 uczestniczyliśmy w Harmężach w nabożeństwie "Transitus" upamiętniającym przejście św. Maksymiliana z życia ziemskiego do życia wiecznego. Przewodniczył mu o. bp Stanisław Dowlaszkiewicz, franciszkański misjonarz z Boliwii.
Następnie wybraliśmy się pieszo z relikwiami św. Maksymiliana do byłego obozu śmierci, na terenie którego została odprawiona koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. Episkopat Niemiec reprezentował arcybiskup Bambergu, Ludwig Schick, a diecezję bielsko-żywiecką – biskup Roman Pindel.
Wzięli w niej udział parlamentarzyści, władze samorządowe, wicepremier Beata Szydło, rycerze Niepokalanej z całego kraju, Honorowi Dawcy Krwi, Energetycy, Obrońcy Życia i liczni czciciele św. Maksymiliana.
Gośćmi honorowymi była rodzina św. Maksymiliana Kolbego oraz byli więźniowie obozu Auschwitz. Podczas Mszy Św. odczytano dekret prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Roberta Saraha ogłaszający św. Maksymiliana patronem Ziemi Oświęcimskiej.
Delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze przed Ścianą Straceń oraz na obozowym placu apelowym, na którym 29 lipca 1941r. nasz święty ofiarował życie za Franciszka Gajowniczka. Po zakończonej Mszy św. skierowaliśmy swe kroki ku celi, w której został zamordowany Szaleniec Niepokalanej, następnie udaliśmy się w drogę powrotną.

Mamy nadzieję, że za rok znów uczcimy pamięć tych, którzy tam zginęli.

Nie chcemy nigdy więcej wojny!
Pokój i dobro przez miłosierdzie Boże tu i teraz zawsze i wszędzie!

Tekst: Jolanta Bukowska
Foto: Danuta Danielska

  → galeria zdjęć   

2 sierpnia 2018


Uroczystości odpustowe z okazji święta NMP Anielskiej z Porcjunkuli
"Królowo Aniołów, módl się za nami"

Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył O. Janusz Roman, franciszkanin posługujący w Dąbrowie Górniczej.
Po zakończonej Liturgii wierni zostali zaproszeni przez o. Zdzisława Tamiołę, gwardiana klasztoru, na wspólną agapę do ogrodu franciszkańskiego. Agapę przygotowały Wspólnoty działające przy naszym kościele klasztornym.
W święto NMP Anielskiej w naszym kościele można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Są to: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca świętego; wykluczone jest przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

czytaj więcej o Matce Bożej Anielskiej (z Porcjunkuli)  


29 lipca 2018


Ogólnopolski Dzień Modlitw Rycerstwa Niepokalanej 2018

29 lipca 2018 r. odbył się w Niepokalanowie Ogólnopolski Dzień Modlitw MI, na który zjechali rycerze Niepokalanej z całej Polski. Wspólnoty z Radomska i Kamieńska również wzięły udział w tym wydarzeniu. Rozpoczęliśmy od wysłuchania w Sali św. Bonawentury konferencji o. Rafała Antoszczuka „Niepodległość w pismach Ojca Maksymiliana Kolbego ”.
Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii odprawionej przy ołtarzu polowym. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił o. bp Edward Kawa ze Lwowa. Na zakończenie dorocznego spotkania wspólnot MI Ojcowie Franciszkanie ugościli nas smacznym bigosem.
Kolejnym etapem naszego wyjazdu było zwiedzanie Muzeum i katedry w Łowiczu. W Muzeum szczególnie oglądaliśmy eksponaty Działu Etnograficznego, podziwiając bogatą i bardzo kolorową sztukę ludową tego regionu. Katedra w Łowiczu jest miejscem pochówku 12 biskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski. Papież Jan Paweł II nadał katedrze łowickiej w 1999 r. tytuł bazyliki mniejszej.
Zwiedzanie Łowicza zakończyliśmy spacerem w Alei "Gwiozd Łowickich". W Łowiczu powstała niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju Aleja „Gwiozd”. W centralnym punkcie miasta placu Stary Rynek wmurowane zostały tablice ze szkła hartowanego z wycinanką łowicką „gwiozdą” dla najwybitniejszych ludzi kultury ludowej. "Łowicko gwiozda" składa się z okrągłych księżackich wycinanek przykrytych hartowanym szkłem i wmurowanych w bruk Starego Rynku. Każda gwiozda jest poświęcona wybitnej postaci lub instytucji zasłużonej dla księżackiej kultury.

Tekst i foto: D. Danielska   → galeria zdjęć   

XIX RADOMSZCZAŃSKIE DNI RODZINY
„MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA JEST PIĘKNA”
27.05 - 10.06.2018

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w XIX RADOMSZCZAŃSKICH DNIACH RODZINY, które w tym roku odbywają się pod hasłem "MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA JEST PIĘKNA" - to festyny, spotkania i inne ważne wydarzenia.

→ zobacz program    → strona internetowa RDR  

►   W niedzielę, 27 maja, rozpoczęły się XIX Radomszczańskie Dni Rodziny. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Damian Kwiatkowski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej, który w płomiennym kazaniu ukazał piękno miłości małżeńskiej.
Po Mszy św. odbył się "Marsz dla życia i rodziny", który zakończył się przy pomniku św. Jadwigi Królowej na Placu 3 Maja.

Marsz dla życia i rodziny   → galeria zdjęć   Procesja z relikwiami św. Jadwigi Królowej z Kolegiaty św. Lamberta do kościoła św. Jadwigi Królowej. Oprawa muzyczna: Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki.
St. I - Urząd Miasta Święta Jadwiga, wzór sprawiedliwej władzy.
St. II - I LO Święta Jadwiga, krzewicielka oświaty i kultury.
St. III - Przychodnia Lekarska, ul. Armii Krajowej - Święta Jadwiga, opiekunka cierpiących i ubogich.
Uroczystej Mszy św. w Kościele p.w. św. Jadwigi Królowej przewodniczył ks. abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Radomska.
Oprawa muzyczna - Chór Cantabile.

Procesja Jadwiżańska   → galeria zdjęć   

7 czerwca 2018


Wspomnienie błogosławionych męczenników franciszkańskich


„Świat się kręci, czas płynie, a pamięć wciąż żywa.
Dobre słowa niezmiennie wciąż w uszach brzmią.
To, co dobre i święte, ze światem wygrywa,
Bo uczynki z miłości na wieki są.

Oni tutaj są. Są nadziei promiennym znakiem
Ich krew do nowego życia budzi nas


Słowami hymnu - Świadkowie nadziei” rozpoczęliśmy uroczystą Mszę świętą dnia 07.06.2018r. w Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku wspominając błogosławionych o. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.
W czasie homilii o. Gwardian Zdzisław Tamioła dzielił się z wiernymi osobistymi wspomnieniami z dnia święceń, które przyjął wraz z błogosławionymi 7 czerwca 1987r. we Wrocławiu. Wspominał ich zaangażowanie w realizowanie Jezusowego przesłania niesienia Ewangelii wszystkim narodom.
Jak akcentował o. Gwardian nie ma miłości do Pana bez miłości do bliźniego. Nie możemy być blisko Pana Boga jednocześnie nie podejmując posługi wobec bliźnich. O. Zdzisław podkreślał, że tekst dzisiejszej Ewangelii doskonale odnosi się do życia błogosławionych, którzy potrafili kochać bliźniego poprzez swoja pracę, wierność w małych codziennych rzeczach, w radości jaką nieśli tym, do których zostali posłani.
Na zakończenie Eucharystii nastąpiło ucałowanie relikwii Błogosławionych.
Po wspólnej Uczcie duchowej Wierni zgromadzeni na mszy świętej odpowiadając na zaproszenie o. Zdzisława udali się do ogrodu franciszkańskiego na wspólną Agapę.

tekst i zdjęcia: A. Ciesielska

Wspomnienie błogosławionych o. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego   → galeria zdjęć   


JEZUS UZDRAWIA
MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIE WEWNĘTRZNE


Dnia 15 maja w kościele franciszkanów w Radomsku, wierzący w Chrystusa zgromadzili się, by uczestniczyć w świętej liturgii Mszy Świętej. Spotkanie z Panem poprzedziło spotkanie z Jego Matką , poprzez uczestnictwo w nabożeństwie majowym, które poprowadził o. Józef.
Śpiew „Litanii Loretańskiej”, wprowadził uczestniczących w tajemnicę Bożego Macierzyństwa. Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, ukazuje każdemu człowiekowi, jak wielki jest dar jego powołania. W Maryi, która stała się Matką Chrystusa, jest także miejsce dla nas, byśmy stali się dziećmi Bożymi. W Chrystusie, Bóg każdego z nas zaprosił do uczestnictwa w chwale nieba. Królestwo Boże, to czas, który jest naszym udziałem już teraz, w każdej chwili naszego życia.

Najpiękniej tajemnica Królestwa Bożego objawia się poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Mszy Świętej, koncelebrowanej, przewodniczył o. Tomasz z Chęcin, a współkoncelebransem był o. Zdzisław, gwardian tutejszej wspólnoty. W słowie zachęty, po wysłuchaniu tekstów liturgicznych, o. Tomasz zwrócił uwagę na postać św. Pawła, który w swoim posługiwaniu głosząc Słowo Boże, nigdy nie zatrzymywał się na sobie, pomimo licznych utrapień, łez i doświadczeń, ale posłuszny Duchowi i przynaglany przez Jego głos, odważnie dawał świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Natomiast z Ewangelii św. Jana rozwinął temat związany z życiem wiecznym, które otrzymujemy od Ojca przez Jezusa Chrystusa.”Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim Tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”
zob.(J 17, 1-11a)

O. Tomasz, wskazując na Jezusa, obecnego w Eucharystii, zachęcał, by każdy człowiek otworzył się na Jego uzdrawiające działanie. Chrystus ma moc uzdrowić każdego, kto do Niego przychodzi. Dotykając głębin naszego życia, porządkuje nasze wnętrze, zabiera uprzedzenia, leczy zranienia, które towarzyszą nam od chwili poczęcia. Tylko On ma moc, na nowo postawić nasze stopy na skale i przyoblec nas szatą wiary, nadziei i miłości.

Zostaliśmy posłani, by dzielić się radosną nowiną, że Pan zmartwychwstał
i jest z nami po wszystkie dni.


Tekst i foto: T. Dyrcz   → galeria zdjęć   

25 kwietnia 2018


Wspomnienie a raczej przypomnienie


W dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2018 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Marka Ewangelisty, w kościele Franciszkanów w Radomsku, o godzinie 8.00 została odprawiona Msza Święta w intencji o. Marka Hałambca – franciszkanina. Intencję zamówiła Grupa Rycerstwa Niepokalanej, spotykająca się w tutejszej świątyni, a Mszę Świętą odprawił o. Józef.
Miłą i dobrą rzeczą jest pamięć o tych, którzy byli między nami i już odeszli w inną rzeczywistość. Przemijalność wpisana jest w nasze życie. Każdego dnia, od chwili narodzin, zbliżamy się w stronę wieczności. To już trzy lata, kiedy odszedł do domu Ojca wspominany o. MAREK (zmarł w styczniu 2015 roku). Franciszkanin, zakonnik, kapłan, człowiek zwyczajny a zarazem bogaty w różne dary, którymi dzielił się z drugim człowiekiem.
Odprawiona, poranna Msza Święta, pozwoliła mi powrócić do tych chwil, kiedy miałem okazję spotkać o. Marka, zamienić z nim kilka słów, podzielić się bieżącymi sprawami. Dzisiaj, po raz kolejny uświadomiłem sobie, jak radosnym i pełnym ciepła był o. Marek. Zawsze towarzyszył na jego twarzy delikatny uśmiech, zawsze pogody i emanujący pokojem. Słowa, którymi się dzielił zawsze były wyważone i niosące prawdę. Fenomenalna pamięć do osób i ich imion. Wystarczyło, że spotkał kogoś raz i już zostawał w jego pamięci.
Na kanwie wspomnienia jego imienin, dobrze jest spojrzeć na charyzmat franciszkański. Na zawołanie św. Franciszka – „Pokój i dobro”. Dwa słowa, a jakże wielka w nich moc. On żył nimi na co dzień. Może i my winniśmy wprowadzać pokój i dobro w nasze codzienne życie. O. Marek byłby z tego faktu zadowolony, a my, nie ulega wątpliwości, także.

tekst: T. Dyrcz

więcej   → 50-lecie kapłaństwa     → wspomnienia   → jubileusz 80-lecia  
ALLELUJA!


 
Życzenia Wielkanocne

 

2 marca 2018

KONCERT PASYJNY
na podstawie medytacji księdza Grzegorza Strzelczyka
Oratorium Josepha Haydna
"Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu"

  →  więcej informacji o koncercie   

11 lutego 2018

"Przemień cierpienie w dar"
Akcja Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów
na XXVI Światowy Dzień Chorego

Misyjne Apostolstwo Chorych jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych skierowaną do wszystkich, którzy cierpią na ciele lub duszy: chorych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych, a także opiekujących się chorymi. Chory staje się misjonarzem, gdy swój ból, trudności i cierpienie ofiaruje w intencji misyjnego dzieła Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi.

Ks. Michał Rękas, założyciel Apostolstwa Chorych w Polsce, chcąc wzbudzić u chorych większe pragnienie modlitwy i ofiary cierpienia w intencji misji pisał: „Bóg potrzebuje waszego życia, waszego cierpienia, waszej bezradności, waszego milczenia i bezczynności. Bóg używa ich do wielkich celów! Więc żaden człowiek nie może siebie uważać za bezużytecznego. Złączony z Bogiem, służąc Bogu, staje się użyteczny w każdej chwili, w każdej czynności. Czas choroby staje się czasem pożytecznym, pracowicie wykorzystanym. Rolnicy wiedzą, że ugór także jest potrzebny. Tarnina ma ciernie, ale także kwitnie i owocuje. Na ugorze cierpienia cielesnego, wśród cierni codziennej udręki chorowania wykwita piękny kwiat ofiary apostolskiej, rodzi się owoc najpotrzebniejszy – zbawienie dusz!”.

→  więcej o inicjatywie Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów   

2 lutego 2018

Święto Ofiarowania Pańskiego
Matki Bożej Gromnicznej
Dzień Życia Konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej.

Dzień 2 lutego to dzień szczególnej modlitwy o powołania, a także dzień szczególnego zamyślenia nad powołaniem człowieka przez Boga. Cały Kościół modli się o powołania, zarówno do stanu kapłańskiego, jak i zakonnego. To przecież oni stanowią trzon Kościoła, ubogacają go poprzez życie modlitwą i ofiarą, życie zjednoczone z Bogiem. To przecież kapłani przychodzą do ołtarzy, udzielają Sakramentów, katechizują, sprawują duchową opiekę.
Jako Boży pośrednicy - zatrzymują się przy małej Hostii, adorują i czczą Boga, przepraszają za swoje i nasze grzechy - tam ma miejsce miłosna wymiana między duszami Bogu poświęconymi a samym Bogiem.

Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata napisał: życie konsekrowane jest "znakiem komunii w Kościele", "objawieniem Bożej miłości w świecie", "świadectwem prorockim w obliczu wielkich wyzwań współczesności".

"...Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia (...), który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa" (Vita Consecrata, 111).

13 stycznia 2018

Spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej

Rycerze Niepokalanej spotkali się na corocznym opłatku. Spotkanie rozpoczął o. Edward, nasz asystent kościelny, który odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i poświęcił opłatki. Łamiąc się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia.
Przy stołach ze świątecznym ciastem upieczonym przez rycerki i herbacie dokonaliśmy podsumowania ubiegłego roku i omówiliśmy plany na rok 2018. Następnie z pomocą organisty p. Krzysztofa śpiewaliśmy kolędy.

Tekst i foto: D. Danielska → galeria zdjęć;    

7 stycznia 2018

Jasełka w naszym kościele

7 stycznia 2018 roku w naszym kościele uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 przedstawili jasełka.
Piękną kolędę "Mario, czy Ty wiesz" usłyszeliśmy w wykonaniu Patrycji Miary, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego. Oprawę muzyczną zapewniła Alicja Słomczyńska, uczennica gimnazjum (gitara).

Całość (scenariusz i reżyseria) pod kierunkiem Siostry Marii, sercanki. Wszystkim wykonawcom oraz osobom zaangażowanym w to przedstawienie składamy serdeczne podziękowania.

Foto: o. Z. Tamioła   → Galeria zdjęć     

6 stycznia 2018

Orszak Trzech Króli - Radomsko 2018

Mieszkańcy miasta Radomska licznie uczestniczyli w VI Orszaku Trzech Króli, który rozpoczął się po Mszy św. w kolegiacie św. Lamberta.
Śpiewając kolędy podążaliśmy ulicami naszego miasta do kościoła pw. NMP Królowej Polski przy ul. Piastowskiej, gdzie po powitaniu Orszaku wysłuchaliśmy pięknych kolęd i pastorałek przygotowanych przez dzieci i młodzież radomszczańskich szkół, następnie obejrzeliśmy jasełka przedstawione przez Teatr Źródło.

Zdjęcia: → Vi Radomszczański Orszak Trzech Króli     

Album - Śladami męczenników z Pariacoto

Z okazji drugiej rocznicy (5.12.2015) beatyfikacji ukazał się pierwszy album o Męczennikach z Pariacoto, błogosławionych o. Zbigniewie Strzałkowskim i o. Michale Tomaszku, którzy w czasach nam współczesnych zginęli za wiarę w Chrystusa.

Album przybliża czytelnikom sylwetki tych dwóch polskich misjonarzy zabitych przez peruwiańskich komunistów w 1991 roku oraz męczeński wymiar ich posługi, będący dla nich drogą ku świętości. Książka przedstawia też pracę misjonarzy wśród Indian oraz rzeczywistość, w której żyli i służyli polscy błogosławieni, którzy stali się już symbolem krucjaty w obronie przed terroryzmem.

Zapis podróży do Peru śladami polskich zakonników uzupełniony został bogactwem autorskich fotografii prezentujących kraj pełen kontrastów, wspaniałej przyrody, niepowtarzalnych krajobrazów, tajemniczych pamiątek kultury Inków i nędzy codzienności. Jest to więc zarazem wyjątkowy przewodnik napisany barwnym językiem, pełny anegdot i przygód, stanowiący zachętę do umieszczenia Peru w swych planach podróżniczych, by podziwiając piękno Kraju Słońca, ruszyć w pielgrzymkę śladami dwóch polskich męczenników.

tekst: Agnieszka Kozłowska

Album można zakupić w zakrystii kościoła franciszkanów w Radomsku.

Szopki franciszkańskich terenów misyjnych - Afryka i Ameryka Południowa

Galeria: → Szopki misyjne     

Boże Narodzenie 2017

Foto: D. Danielska - szopka w kościele franciszkanów w Radomsku


BOŻE NARODZENIE 2017


ET VERBUM CARO
FACTUM ESTW oceanie czasu
Miłość przychodzi
w sercu człowieka kiełkuje
czekając na jego wolę
rozrasta się i zakwita
dając owoc
wszechogromny.

mg     


Z okazji dzisiejszej Uroczystości Bożego Narodzenia
składamy wszystkim wiernym
jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Pragniemy życzyć by Boże Dziecię błogosławiło naszym Wspólnotom i wszystkim naszym poczynaniom. Życzymy, by dary Bożej łaski
z którymi przychodzi na ziemię Nowonarodzony
stały się udziałem każdego z nas.
Niech w naszych rodzinach i wspólnotach gości miłość i wzajemne poszanowanie,
by światło Betlejemskiej Groty rozjaśniało
także nasze codzienne życie.
Niech Boże Dziecię błogosławi nam i naszym bliskim.

o. Zdzisław Tamioła - gwardian