strona główna

ARCHIWUM 2014
14 grudnia 2014

Urodziny o. Marka

Dziś nasz współbrat i jubilat w kapłaństwie i w zakonie o. Marek Hałambiec przeżywa 83 urodziny. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji o. Marka, który od kilku miesięcy nie celebruje Mszy św. w kościele z powodów zdrowotnych. Przebywając w swoim pokoju zanosi ciche modlitwy za nasz klasztor i kościół.

8 grudnia 2014

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Rajmund Marszałkowski z Niepokalanowa, oprawa liturgiczna - Rycerstwo Niepokalanej.
W czasie Eucharystii nastąpiło przyrzeczenie Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego, wyrażonej w osobistej modlitwie jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Przyrzeczenie złożyło ponad 40 osób.

foto: M. Skalik   galeria zdjęć z uroczystej Mszy św.  

2015 - Rok Życia Konsekrowanego

Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele.
Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada, a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Zakończy się on 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez papieża.

21 listopada 2014

Imieniny Ojca Gwardiana

Msza św. w intencji Ojca Janusza Łazarczyka, Gwardiana naszego radomszczańskiego klasztoru - piątek,
21 listopada, godz. 18.00.

Drogi Ojcze Gwardianie!
Z okazji imienin pragniemy wszyscy złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitości Bożych łask, duchowej radości z pełnionego kapłaństwa Chrystusowego, podążania do świętości drogą Franciszkowej pokory, ubóstwa i braterstwa.
A Najlepsza Matka niech tuli do swojego serca każdy Twój dzień życia, każdą myśl, każde dobro, którego nam udzielasz i pokój, którym nas wszystkich obdarowujesz.
Niech Ci Pan błogosławi i strzeże!

15 października 2014

Odsłonięcie Pomnika Dziecka Utraconego w Radomsku

15 października 2014 roku Ks. Abp Wacław Depo odsłonił i poświęcił Pomnik Dziecka Utraconego dłuta Krystyny Fałdygi – Solskiej. W uroczystościach uczestniczyli: twórczyni pomnika pani Krystyna Fałdyga-Solska z mężem, władze miasta i mieszkańcy Radomska. Obecne było również Rycerstwo Niepokalanej, które od wielu lat prowadzi dzieło adopcji dziecka poczętego przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Uroczystość miała miejsce na Cmentarzu Nowym w Radomsku.
Po odsłonięciu i błogosławieństwie figury odprawiona została Msza św. w kościele pw. Ojca Pio, której przewodniczył Metropolita Częstochowski Wacław Depo.
Pomnik Dziecka Utraconego powstał w Radomsku z inicjatywy Tadeusza Olczyka, głównego organizatora Radomszczańskich Dni Rodziny oraz proboszcza parafii pw. św. Lamberta w Radomsku, ks. Antoniego Arkita.


foto: D. Danielska, J. Kaszyński  galeria zdjęć  

5 października 2014

Uroczysta Msza św. z okazji 25-lecia święceń kapłańskich
o. Andrzeja Zbroi

O. Andrzej przyjął święcenia kapłańskie w dniu 28 maja 1988 roku z rąk ówczesnego pomocniczego biskupa krakowskiego JE Ks. Kazimierza Górnego.
Choć uroczyste obchody 25 rocznicy przyjęcia przez o. Andrzeja święceń kapłańskich odbyły się w dalekim Asuncion dnia 28 maja 2013 roku, to dopiero przyjazd o. Andrzeja do rodzinnego Radomska dał sposobność uczczenia tej rocznicy w miejscu zrodzenia się zakonnego powołania.
Od sześciu lat pracuje on w Asunción, gdzie znajduje się wydawnictwo Rycerza Niepokalanej i postulat. O. Andrzej jest tam gwardianem, dyrektorem wydawnictwa i magistrem postulatu.

galeria zdjęć z uroczystości w Asunción  

W niedzielę, 5 października, licznie zebrani wierni i sympatycy radomszczańskich franciszkanów uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, dziękując Najwyższemu za o. Andrzeja, jego powołanie i pracę misyjną.

foto: T. Dyrcz   galeria zdjęć z uroczystej Mszy św. w Radomsku  

Kongres Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej
w Radomsku

II Kongres Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej pod hasłem N.E.W. (Nowa Ewangelizacja Wszystkim) odbył się w dniach 19-21 września (od piątku do niedzieli) w Radomsku.

Adresowany jest on do Duchowieństwa, Osób Życia Konsekrowanego, Ruchów, Stowarzyszeń, Bractw, Katechetów i Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Częstochowskiej.

"Marsz dla Jezusa"   galeria zdjęć  

15 września 2014

Uroczystość Matki Bożej Bolesnej – Patronki Naszego Sanktuarium

"Ze względu na cieszący się czcią wiernych obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus dnia 10 października 1991 roku bp Stanisław Nowak nadał kościołowi rangę sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i dokonał poświęcenia Dróżek Matki Bożej Bolesnej umieszczonych w murze przylegającym do dziedzińca przykościelnego.
W połowie lat dziewięćdziesiątych urządzono kaplicę Miłosierdzia Bożego w pomieszczeniu znajdującym się przy wejściu na krużganki klasztoru."

  (z historii radomszczańskiego klasztoru, aut. o. Marek Hałambiec)  


Kazania w czasie Triduum przed Uroczystością Matki Bożej Bolesnej (12-14 września) głosił franciszkanin z Krakowa, o. Łukasz Brachaczek.
O godzinie 17.00 – już po raz ostatni w tym roku – uczestniczyliśmy w Dróżkach ku czci Matki Bożej Bolesnej. O godzinie 18.00 odprawiona została uroczysta Msza św. a po niej procesja ku czci Matki Bożej Bolesnej – Patronki naszego Sanktuarium.

foto: M. Skalik   galeria zdjęć  

14 września 2014

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

O Krzyżu Świętym - św. Efrem (+ 373)

"Drzwi i podwoje nasze drogim i ożywiającym krzyżem koronujmy, mówiąc z Apostołem Pawłem: »Nie daj, Boże, chlubić się, jeno z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa«". Kładźmy go na drzwiach, na czołach, na ustach, na piersiach. (...). Bo krzyż jest zwycięzcą śmierci, nadzieją wiernych, światłością świata i sławą wieczną prawowiernych na wieki.
Z tą zbroją we dnie i w nocy, i na każdą godzinę, i na każdym miejscu masz chodzić. (...) Bo widząc ten znak, moce piekielne przerażone uciekają. (...) Tym przenajdroższym Drzewem Chrystus, Bóg nasz, nienasycone piekło i szeroką gębę diabelską zatkał. (...) Zbroją Krzyża świętego przepasani. (...)
Ten Krzyż na skończenie świata, gdy nastąpi powtórne przyjście Pana naszego, najpierw się na niebie ukaże, z wielką sławą i niezliczonym wojskiem aniołów, i zastraszy nieprzyjaciół Boskich, a wiernych oświeci, uweseli i przyjście im niebieskiego Króla zapowie.
Każda uroczystość Pana naszego Jezusa Chrystusa przynosi nam, wiernym, uświęcenie i chlubę. Lecz chlubą nad chlubami jest Krzyż. (...) Krzyż jest zmartwychwstaniem umarłych i nadzieją chrześcijan. (...) Sterem płynącym, przystanią dla pędzonych burzą, murem dla oblężonych. (...)
O niewypowiedziana dobroci Boga! Ileż błogosławieństw darował Bóg rodzajowi ludzkiemu przez Krzyż..."."

Z racji odpustu w naszym kościele, który posiada tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego, na uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 słowo Boże wygłosił franciszkanin z Krakowa - o. Łukasz Brachaczek. Po Eucharystii z kościoła wyruszyła procesja Eucharystyczna wokół kościelnego placu.

foto: br. Jerzy   galeria zdjęć  

2 sierpnia 2014

Święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli

Uroczystej Mszy św. odpustowej z okazji święta NMP. Anielskiej z Porcjunkuli przewodniczył gwardian i kustosz Góry św. Anny - o. dr Błażej Kurowski.
W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać odpust zupełny, zwany „odpustem Porcjunkuli”, za pobożne nawiedzenie kościoła franciszkańskiego lub parafialnego, zachowując zwyczajne warunki uzyskania odpustu.

27 lipca 2014

Msza św. prymicyjna

W niedzielę 27 lipca o godz. 11.00 swoją Mszę św. prymicyjną odprawiL o. Jacek Bielecki, który przez trzy lata odbywał formację zakonną w naszym klasztorze w Radomsku.
O. Jacek po święceniach kapłańskich od 1 lipca pracuje w naszej parafii w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu.

22 czerwca 2014

Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy

Uroczystą Mszę św. odprawił ks. Szymon Klimczak, wikariusz z parafii św. Lamberta. Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
W procesji uczestniczyli licznie zebrani wierni, uwielbiając Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Poszczególne ołtarze przygotowali: Ochotnicza Straż Pożarna, pracownicy PKP, METALURGII S.A. Radomsko i FAMEGU Radomsko Sp z o.o..

galeria zdjęć  

21 czerwca 2014

Inscenizacja historyczna w 630. rocznicę II zjazdu szlachty
w Radomsku

Przedstawiciele różnych stowarzyszeń działających w mieście i uczniowie radomszczańskich szkół w przebraniach stylizowanych na epokę średniowieczną wystąpili w inscenizacji historycznej upamiętniającej II zjazd szlachty w Radomsku, który odbył się tu w roku 1384. Podjęto wtedy ważną decyzję dotyczącą obsadzenia na tron Polski Jadwigi Andegaweńskiej, córki króla Ludwika Węgierskiego.
Inscenizacja rozpoczęła się na dziedzińcu klasztoru Ojców Franciszkanów, następnie orszak przeszedł na plac 3 Maja - tam czekało na widzów szereg atrakcji w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej "Signum Temporis" i Miejskiego Teatru Źródło.

Autorem zdjęć jest p. Jacek Kaszyński:   obejrzyj galerię  

18 czerwca 2014

20 rocznica święceń kapłańskich o. Krystiana

W środę, 18 czerwca, swoją 20-tą rocznicę święceń kapłańskich obchodził o. Krystian Żmuda.
O godz. 18.00 była sprawowana Msza św. dziękczynna z modlitwą o dalsze błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Niepokalanej i zdrowie dla o. Krystiana.

foto: T. Dyrcz   galeria zdjęć  

O naszym Jubilacie

17 czerwca 2014

Msza św. o uzdrowienie wewnętrzne
"Jezus uzdrawia w każdej Eucharystii"

Comiesięczna Msza św. z posługą charyzmatyczną zgromadziła we franciszkańskiej świątyni wielu wiernych. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Tomasz Trawiński z Chęcin.
Po Mszy św. zebrani wierni uczestniczyli w modlitwie uwielbienia i wspólnie śpiewali na cześć Pana.

foto: T. Dyrcz   galeria zdjęć  

14 czerwca 2014

Nowy krąg Domowego Kościoła w parafii św. Lamberta

W sobotę, 14 czerwca o godz. 10.00, w kolegiacie św. Lamberta została odprawiona Msza św. z okazji zakończenia okresu pilotowania kręgu Domowego Kościoła.
Krąg zawiązał się w kwietniu 2013 roku. Posługę animatorów w okresie pilotowania pełnili Krystyna i Marek Golik, moderatorem jest ks. Przemysław Schönwalder.
Od września animatorami kręgu będą Dorota i Jakub Prokop. Do kręgu należy sześć małżeństw z różnym stażem małżeńskim.

galeria zdjęć  

8 czerwca 2014

Procesja Jadwiżańska
w ramach Radomszczańskich Dni Rodziny

Z Kolegiaty pw. św. Lamberta nastąpiło wyjście procesji z relikwiami św. Jadwigi Królowej w kierunku parafii pw. św. Jadwigi Królowej. Oprawa muzyczna - Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki.
Stacja I - Urząd Miasta - "Święta Jadwiga, wzór sprawiedliwej władzy"
Stacja II - I LO - "Święta Jadwiga, krzewicielka oświaty i kultury"
Stacja III - Przychodnia Lekarska, ul. Armii Krajowej - "Święta Jadwiga, opiekunka cierpiących i ubogich"
Po procesji w kościele św. Jadwigi Królowej odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców miasta Radomska.

galeria zdjęć  

3 czerwca 2014

Spotkanie z Robertem Tekelim
w ramach Radomszczańskich Dni Rodziny

W naszym kościele odbyło się spotkanie z p. Robertem Tekielim - dziennikarzem i publicystą katolickim.

foto: T. Olczyk   galeria zdjęć  

31 maja 2014

Pielgrzymka Seniorów MI do Niepokalanowa

 

31 maja 2014 roku odbyła się pielgrzymka do Niepokalanowa Seniorów MI - uczestniczyła w niej również grupa z klasztoru Franciszkanów w Radomsku na czele z o. Krystianem Żmudą, asystentem kościelnym MI.

foto: S. Andrzejczyk   galeria zdjęć  

25 maja 2014

O misjach franciszkańskich

W niedzielę, 25 maja, przybył do naszego klasztoru o. Zbigniew Świerczek z Krakowa - asystent d/s misji naszej krakowskiej prowincji, który głosił kazania na każdej Mszy św. i zbierał datki na misje franciszkańskie na świecie.

11 maja 2014

Stowarzyszenie "Ponad" Janowi Pawłowi II
z okazji kanonizacji


11 maja w klasztorze oo. Franciszkanów członkowie Stowarzyszenia Literackiego "Ponad" i zaproszeni goście wystąpili z programem poetycko-muzycznym ku czci Jana Pawła II.
Ten występ radomszczańskich poetów zbiegł się w czasie z promocją wydanego właśnie nowego tomiku grupy pt. "Janowi Pawłowi II na kanonizację".
W programie wystąpił Chór „Złota Nutka” działający przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku oraz zaproszeni goście – soliści i poeci.

foto: K. Turowska   galeria zdjęć  

11 maja 2014

Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

 

11 maja w parafii św. Jadwigi Królowej w Radomsku miał miejsce, ostatni już w tym roku duszpasterskim, Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu radomszczańskiego.

foto: T. Kobylarz   galeria zdjęć  

"Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna." (Prz 3,6)

Pomoc dla polskich więźniów w Peru


Gorący apel Gwardiana radomszczańskiego klasztoru franciszkanów, o. Janusza Łazarczyka, wygłoszony w pierwszą i drugą niedzielę Wielkiego Postu o zebranie Biblii dla polskich więźniów w Limie, przyniósł duże zrozumienie wiernych dla tej inicjatywy.
Zebrano kilkanaście egzemplarzy Pisma Świętego i innych religijnych wydawnictw - ofiarodawcami byli członkowie wspólnot działających przy klasztorze, jak i również wierni odwiedzający nasz franciszkański kościół.

Wiemy, jak ważne w procesie resocjalizacji więźniów jest odniesienie do Boga - dzięki Jego słowu zawartego w Piśmie Świętym więźniowie mogą ukształtować na nowo swoje postawy oraz poprzez nawrócenie zdobyć szansę zbawienia.

za www.misje.franciszkanie.pl  

20 kwietnia 2014

NIEDZIELA WIELKANOCNA


ALLELUJA! Zmartwychwstał Pan!

foto: M. Skalik galeria zdjęć  

Życzenia Wielkanocne

19 kwietnia 2014

WIELKA SOBOTA
Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Czuwanie przy Grobie Pańskim

Milczenie Kościoła stwarza atmosferę oczekiwania, bo "zabrano nam Pana". Ale Pan nasz zasnął tylko w Jego ludzkim ciele, doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza zstąpiła do krainy umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę tam przebywającym. (1P 3, 18-19) .

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Jest najbardziej uroczystą liturgią ze wszystkich liturgii w całym roku - należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i otwiera pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum. Liturgię Wigilii rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku w sobotę.

foto: M. Skalik galeria zdjęć  

«Liturgia Wigilii Paschalnej»

18 kwietnia 2014

WIELKI PIĄTEK
DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA


Kiedy stajemy wobec Krzyża, na którym Jezus Chrystus oddał za nas życie, milczenie wydaje się bardziej stosowne od jakiegokolwiek słowa.

foto: M. Skalik galeria zdjęć  

«Liturgia na cześć Męki Pańskiej»

17 kwietnia 2014

WIELKI CZWARTEK
Dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

W Wielki Czwartek w Wieczerniku Jezus spożył z uczniami prawdziwą Wieczerzę Paschalną. Najstarsze świadectwo biblijne o tym wydarzeniu możemy znaleźć u św. Pawła (1Kor, 11) oraz w Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii św. Jana znajdziemy dodatkowo "Mowę eucharystyczną" wygłoszoną przez Jezusa po rozmnożeniu chleba (J 6).

foto: M. Skalik galeria zdjęć  

«Msza Wieczerzy Pańskiej»

13 kwietnia 2014

Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa

Na pamiątkę Jezusa uroczyście wjeżdżającego do Jerozolimy na każdej Mszy św. w naszym sanktuarium święcone są palmy.

zdjęcia: M. Skalik galeria zdjęć  

12-16 kwietnia 2014

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


Rekolekcje wielkopostne w naszym kościele odbyły się w dniach 12 - 16 kwietnia 2014 roku.
Nauki rekolekcyjne głosił o. Tomasz Trawiński z Chęcin.

25 marca 2014

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego


Uroczystość Zwiastowania jest świętem Chrystusa i Maryi. Jest świętem Chrystusa, bo oto równo dziewięć miesięcy przed Jego narodzinami wspominamy moment Jego Wcielenia, poczęcia z Ducha Świętego. Jest świętem także Maryi, bo mówiąc Bogu swoje „tak”, staje się Ona Jego Matką.
W trakcie uroczystej Eucharystii kilkanaście osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, a dwie osoby wstąpiły do Rycerstwa Niepokalanej.
Po Eucharystii uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

zdjęcia: T. Dyrcz galeria zdjęć  

1 marca 2014

Poświęcenie nowego maryjnego ornatu

 

W sobotę, 1 marca 2014 roku, przed Eucharystią rozpoczętą o godz. 8.00 został poświęcony nowy maryjny ornat dla Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Radomsku. Fundatorem ornatu jest Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej.

foto: Sławomir Andrzejczyk

21-23 lutego 2014

XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie


W dniach 21-23 lutego br. na Jasnej Górze odbywała się XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. W Kongregacji uczestniczyli również przedstawiciele Ruchu Światło - Życie rejonu radomszczańskiego.

foto: T. Kobylarz   galeria zdjęć  

21 lutego 2014

"Pod rękę ze św. Maksymilianem"

W dniu 21 lutego przed mikrofonami Archidiecezjalnej Katolickiej Rozgłośni Radiowej FIAT w Częstochowie zasiedli przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej z Klasztoru Franciszkanów w Radomsku - o. Krystian Żmuda - asystent kościelny MI, Sławomir Jędrzejczyk - prezes MI, Anna Urbańczyk – z-ca prezesa oraz Danuta Danielska.
Wzięli oni udział w cotygodniowej audycji na żywo ks. Krzysztofa Jeziorowskiego „Pod rękę ze św. Maksymilianem”, gdzie opowiedzieli o historii i działalności Rycerstwa Niepokalanej przy naszym franciszkańskim kościele - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Audycję zakończyły bardzo osobiste świadectwa uczestników o wpływie zawierzenia Maryi na ich życie.

foto: D. Danielska

11 lutego 2014

Misjonarze potrzebują waszego cierpienia

Światowy Dzień Chorego – 11 lutego – to ważne wydarzenie dla radomszczańskiego klasztoru Franciszkanów.
O godz. 8.00 została odprawiona Msza św., podczas której został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Przybyło wiele osób chorych i niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
Podczas Mszy św. o. Gwardian przypominał słowa bł. Jana Pawła II, które ten kierował do chorych podczas pielgrzymek do Polski. Wyjaśnił także znaczenie szczególnego sakramentu namaszczenia chorych i przypomniał warunki jego uzyskiwania. Następnie o. Janusz i o. Krystian namaścili wszystkich obecnych chorych. Po Eucharystii nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i przy śpiewie litanii loretańskiej celebrans pobłogosławił każdego chorego.
Dla Grupy Animacji Misyjnej nabożeństwo to było okazją do zapoznania wiernych z dziełem Misyjnego Apostolstwa Chorych. Jest to inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych polegająca na ofiarowaniu cierpienia za misjonarzy, w intencji nowych powołań misyjnych oraz misyjnej działalności Kościoła. Kilkadziesiąt osób chętnie włączyło się w proponowaną formę modlitwy, wzięło ze sobą ulotki z krótką informacją o tym dziele i modlitwą za misje. To wielka pomoc dla misjonarzy, co zresztą mocno podkreślił podczas nabożeństwa o. Janusz: „misjonarze potrzebują nie tylko modlitwy, potrzebują waszego cierpienia”.

tekst i zdjęcia: D.Danielska galeria zdjęć  

3 lutego 2014

Wspomnienie św. Błażeja

Z racji wspomnienia św. Błażeja w czasie Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 wszystkim wiernym udzielone zostało błogosławieństwo poświęconymi świecami oraz zostały poświęcone jabłka.

2 lutego 2014

Święto Ofiarowania Pańskiego
Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.

17-19 stycznia 2014

Rekolekcje ewangelizacyjne w Radomsku
NIE LĘKAJCIE SIĘ!

W dniach 17-19 stycznia 2014 r. odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, których hasłem były słowa Chrystusa wypowiedziane do uczniów po Przemienieniu na górze Tabor: «Wstańcie, nie lękajcie się!». Odbyły się one w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Rolnej pod przewodnictwem o. Donata Wypchło OFMConv. z Rychwałdu.
W trakcie trwania dwóch dni rekolekcji liczba uczestników zwiększyła się z 65 do 100 osób. Eucharystia odbywała się w Kolegiacie św. Lamberta. Uczestnicy podzieleni byli na 7 grup, w których rozważali słowa usłyszane w czasie konferencji. Świadectwa przez nich wypowiadane świadczyły o wielkich owocach rekolekcji i potrzebie ich organizowania w przyszłości.
Było to wielkie dzieło Boże, w którym dane nam było uczestniczyć!

Jagoda i Tadeusz Kobylarz, Rozprza - para rejonowa Domowego Kościoła, współorganizatorzy rekolekcji  

galeria zdjęć  

12 stycznia 2014

Spotkanie opłatkowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

12 stycznia 2014 roku siostry i bracia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. Obecni byli również goście z Regionu Częstochowskiego: Przełożony Rady Regionu FZŚ br. Ryszard Jałmużnik i s. Maria Schreiber - Mistrz Formacji RR.
Po Mszy św. o godz. 15.30 wszyscy udali się do sali św. Franciszka z Asyżu. Opłatek i pokarmy na stole poświęcił Gwardian, o. Janusz Łazarczyk, który jest Asystentem duchowym FZŚ.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: o. Marek Hałambiec, o. Krystian Żmuda, o. Józef Trybal oraz br. Jerzy Kozieradzki. W rodzinnej atmosferze zgromadzeni składali sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem.

galeria zdjęć  

6 stycznia 2014

II Radomszczański Orszak Trzech Króli

Po przybyciu Trzech Króli na plac Urzędu Miasta zebrani radomszczanie obejrzeli inscenizację pt. „Pasterskie zdziwienie”.
Po uformowaniu Orszak przeszedł ulicami: Tysiąclecia, Piastowską, Krakowską, Plac 3-go Maja do kolegiaty św. Lamberta.
Tu nastąpił pokłon Trzech Króli przed Dzieciątkiem Jezus oraz Msza św.. Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursów i wręczono nagrody.

obejrzyj galerię zdjęć  

5 stycznia 2014

Spotkanie opłatkowe Ruchu Światło-Życie
rejonu radomszczańskiego

W niedzielę, 5 stycznia 2014 roku, w ZSz-G Nr 5 odbyło się spotkanie opłatkowe Ruchu Światło-Życie rejonu radomszczańskiego.
Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. w kolegiacie św. Lamberta, następnie udaliśmy się do ZSz-G Nr 5, gdzie w świątecznej atmosferze łamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy i oglądaliśmy jasełka - najpierw te przygotowane przez dzieci, następne - w przygotowaniu dorosłych.
W spotkaniu wzięli udział: Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa, Domowy Kościół oraz Oaza Dorosłych. Przewodniczyli nam moderatorzy rejonu radomszczańskiego Ruchu Światło-Życie - ks. Paweł Podeszwa oraz Domowego Kościoła - ks. Przemysław Schönwalder.

galeria zdjęć ze spotkania  

4 stycznia 2014

Spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej

4 stycznia 2014 r. po Mszy św. i nabożeństwie pierwszosobotnim rycerze Niepokalanej zgromadzili się w sali św. Maksymiliana na spotkaniu opłatkowym. Gwardian radomszczańskich Franciszkanów, o. Janusz Łazarczyk, poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki.
W spotkaniu wzięli udział także o. Marek i o. Józef. Rycerze złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem. Przy świątecznie zastawionym stole przygotowanym przez Rycerki smakowaliśmy ich przepysznych wypieków i śpiewaliśmy kolędy.

 

galeria zdjęć ze spotkania