strona główna

ARCHIWUM 2013
25 grudnia 2013

BOŻE NARODZENIE 2013

Z ciemności
jasność niebieska
przychodzi iskierką
niepojętego ognia
pokoju i łaski,
który rozpali
ludziom i światu
nową Miłość.
(mg)
    Szopka w kościele przy Klasztorze Franciszkanów w Radomsku

24 grudnia 2013

BOŻE NARODZENIE 2013
Życzenia

Jezus Chrystus jako Emmanuel i Syn Boży przychodzi do każdego z nas, do naszych rodzin, aby być Bogiem z nami, aby nam pomagać w codziennym życiu i na nowo odkrywać Jego wielką Miłość do każdego człowieka. Niech Nowonarodzony Mesjasz, nasz Pan i Zbawiciel napełni Wasze serca swoją miłością, pokojem, nadzieją i radością, a Nowy Rok 2014 będzie dla Was czasem łaski i wszelkiego błogosławieństwa.
Szczęść Boże!

o. Janusz Łazarczyk, gwardian

8.12.2013

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP


Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Radosław Długi, który przez całą Nowennę głosił w naszym kościele okolicznościowe kazania. W czasie Eucharystii 43 osoby przyjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, a dwie osoby wstąpiły do Rycerstwa Niepokalanej. Wczoraj, w ostatnim dniu Nowenny, trzy osoby zadeklarowały przystąpienie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.


foto: M. Skalik  galeria zdjęć z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP  

29.11-7.12.2013

N O W E N N A

przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia N M P


W piątek, 29 listopada, w czasie Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczęliśmy
w naszym sanktuarium nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.
Kazania nowennowe głosił o. Radosław Długi z Krakowa.

PROGRAM NOWENNY ZNAJDZIESZ TUTAJ  

foto: M. Skalik  galeria zdjęć z uroczystej Eucharystii rozpoczynającej Nowennę  

18-19 listopada 2013


PRZEWODNICZKĄ MA NAM BYĆ MARYJA, MATKA PANA
to hasło peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w zakonach męskich całej Polski


Nasza wspólnota Franciszkanów w Radomsku przeżywała w dniach 18 i 19 listopada 2013r. nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ikona Czarnej Madonny została ofiarowana polskim Zakonom w 1963r. przez Sługę Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce postanowiła o peregrynacji Kopii Ikony Jasnogórskiej. 16 października 2013r. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 12.00 została odprawiona Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji.
Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz z Drohiczyna. Mszę św. koncelebrowali wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce. Byli min. z Krakowa prowincjał o. Jarosław Zachariasz i z Radomska gwardian o. Janusz Łazarczyk.
W godzinach wieczornych Ikona została przywieziona do naszego klasztoru z Wielgomłyn od Ojców Paulinów. O godz. 17.00 Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został uroczyście wniesiony do naszej kaplicy zakonnej i powitany pieśnią – „O Maryjo witam Cię”.
Z okazji nawiedzenia nasza wspólnota klasztorna przeżywała miesięczny dzień skupienia, na którym obecny był wikariusz naszej prowincji z Krakowa o. Piotr Stanisławczyk. Przed Ikoną Czarnej Madonny nasza wspólnota trwała na modlitwie i czuwaniu do godz. 16.00 następnego dnia. Po nabożeństwie pożegnania i odśpiewaniu pieśni – „O Maryjo żegnam Cię” – Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został przewieziony do kolejnej wspólnoty zakonnej w naszej archidiecezji częstochowskiej.
Byliśmy pierwszą wspólnotą zakonną w naszej prowincji krakowskiej św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię, do której przybyła w swojej Ikonie Matka Boża Częstochowska. Czas, który został nam dany od Pana był dla naszej wspólnoty czasem łaski i rozmowy z Czarną Madonną oraz wpatrywaniem się w Jej kochające matczyne oblicze.
Niech Pani Nasza Jasnogórska oręduje za nami w niebie u swojego Syna Jezusa Chrystusa.

o. Janusz Łazarczyk


17 listopada 2013

Wizytacja kanoniczna naszego klasztoru

W niedzielę, 17 listopada, rozpoczęła się wizytacja kanoniczna naszego klasztoru, którą przeprowadził o. Piotr Stanisławczyk – wikariusz naszej prowincji.
W poniedziałek, 18 listopada o godz. 18.00, wszystkie grupy duszpasterskie i modlitewne działające przy naszym franciszkańskim kościele uczestniczyły we Mszy św. a po jej zakończeniu odbyło się spotkanie z o. Piotrem.

foto: D. Danielska  galeria zdjęć z uroczystej Eucharystii i spotkania wspólnot  

4 października 2013

Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu

We wtorek, 1 października, na Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczęliśmy Triduum przed Uroczystością św. Ojca Franciszka z Asyżu.
Kazania głosił o. Marcin Drąg z Krakowa.
W czwartek po Mszy św. wieczornej uczestniczyliśmy w nabożeństwie Transitus - upamiętniającym przejście św. Franciszka z tego świata do nieba.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć - Transitus  

W piątek, 4 października, przeżywaliśmy Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona i założyciela trzech zakonów.
Uroczystej Mszy św. przewodniczyli Dominikanie z Gidel.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć - Uroczystość św. Ojca Franciszka  

→ czytaj więcej o św. Franciszku  → galeria fresków Giotta z bazyliki w Asyżu  

16 października 2013

Dziękczynna Procesja Różańcowa za pontyfikat Jana Pawła II

W dniu 16 października 20013 roku - w 35 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża - Rycerstwo Niepokalanej z Radomska wraz z o. Krystianem Żmudą uczestniczyło w dziękczynnej procesji różańcowej.
Po zawiązaniu wspólnoty uczestnicy przeszli Dróżkami Różańcowymi, odmawiając tajemnice chwalebne modlitwy różańcowej.
Uroczystej Mszy św. w bazylice jasnogórskiej przewodniczył abp senior Stanisław Nowak.

14 października 2013

Spotkanie Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam

14 października grupa Rycerzy Niepokalanej wraz z o. Krystianem udali się do Wąsosza Górnego
na spotkanie Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam.

foto: D. Danielska   galeria zdjęć  

13-26 października 2013

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W dniach 13-26 października 2013 roku w Radomsku odbędą się okolicznościowe imprezy z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Program Dni Kultury Chrześcijańskiej  

15 września 2013

Uroczystość Matki Bożej Bolesnej – Patronki Naszego Sanktuarium

"Ze względu na cieszący się czcią wiernych obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus dnia 10 października 1991 roku bp Stanisław Nowak nadał kościołowi rangę sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i dokonał poświęcenia Dróżek Matki Bożej Bolesnej umieszczonych w murze przylegającym do dziedzińca przykościelnego.
W połowie lat dziewięćdziesiątych urządzono kaplicę Miłosierdzia Bożego w pomieszczeniu znajdującym się przy wejściu na krużganki klasztoru."

  (z historii radomszczańskiego klasztoru, aut. o. Marek Hałambiec)  


Kazania w czasie Triduum przed Uroczystością Matki Bożej Bolesnej głosił franciszkanin z Kalisza – o. Andrzej Kaliściak, który przewodniczył również uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.00, a w swoim pięknym kazaniu odniósł się kolejno do siedmiu boleści Matki Chrystusa.
Po Mszy św. uczestniczyliśmy w procesji eucharystycznej wokół dziedzińca klasztornego.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć  

14 września 2013

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

  (za brewiarz.pl)  

Nasz radomszczański klasztor posiada tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć  

26 sierpnia 2013

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

"Pani Jasnogórska!
Nie przestawaj z nami przebywać!
Nie przestawaj powtarzać nam tych słów z Kany Galilejskiej: "Cokolwiek wam rzecze, to czyńcie".
Nie przestawaj wskazywać na Twojego Syna.
Nie przestawaj przybliżać nas do sakramentu Jego Ciała i Krwi.
To wszakże z Ciebie wziął to Ciało i tę Krew, które za nas złożył w ofierze Golgoty. Niech trwa na polskiej ziemi to eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności z pokolenia na pokolenie."

Jan Paweł II, Częstochowa, 13.06.1987  

14 sierpnia 2013

Pielgrzymka MI do Harmęż i Piekar Śląskich

Odbyła się doroczna pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej do Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach na uroczystości z okazji 72. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Uroczystości rozpoczęły się jak zwykle o godz. 8.00 nabożeństwem Transitus - upamiętniającym męczeńską śmierć św. Ojca Maksymiliana. Następnie w procesji, którą otwierała Liturgiczna Służba Ołtarza i poczty sztandarowe, wyruszyliśmy do byłego KL Auschwitz. Podczas czterokilometrowej procesji uczestnicy modlili się w intencji ofiar byłego obozu Auschwitz Birkenau wspominając św. Maksymiliana Kolbe, św. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein) i błogosławionych męczenników Oświęcimia.
Około godz. 10.30 przy bloku 11, rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy, a homilię wygłosił ks. abp Metropolita Katowicki Wiktor Skworc. W swoim słowie kaznodzieja, nawiązując do trwającego Roku Wiary, zwrócił uwagę, że kończy się w Kościele czas chrześcijan z metryki, a zaczyna się czas świadków wiary na miarę św. Maksymiliana.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Bazylikę Najświętszej Maryi Panny oraz Muzeum Sanktuaryjne w Piekarach Śląskich.

foto: D. Danielska  uroczystości w Harmężach  

foto: D. Danielska  Bazylika NMP i Muzeum Sanktuaryjne w Piekarach Śląskich  

9 sierpnia 2013

22. rocznica męczeńskiej śmierci
o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka

Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył o. Gwardian Janusz Łazarczyk, a okolicznościowe kazanie wygłosił o. Marek Krupa, w koncelebrze byli również o. Krystian Żmuda i o. Włodzimierz Starostecki. O. Marek jest obecnie na placówce w Santa Cruz w Boliwii i osobiście znał o. Zbigniewa i o. Michała - w kazaniu podzielił się wspomnieniami o tamtych wydarzeniach.
Modliliśmy się o rychłą beatyfikację naszych franciszkańskich męczenników.

foto: D. Danielska  zdjęcia  

2 sierpnia 2013

Uroczystości odpustowe z okazji święta NMP Anielskiej z Porcjunkuli

W piątek, 2 sierpnia, uroczyście obchodziliśmy odpust z okazji święta Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli.
Uroczystej Mszy św. wieczornej przewodniczył misjonarz z Ugandy o. Adam Klag, franciszkanin. W niedzielę (4 sierpnia) głosił on kazania na wszystkich Mszach św. i prosił naszych dobrodziejów o finansowe wsparcie franciszkańskich misji w Ugandzie.

czytaj więcej o Matce Bożej Anielskiej (z Porcjunkuli)  

foto: M. Skalik  galeria zdjęć z uroczystej Eucharystii  

29-30 czerwca 2013

IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Wschód-Zachód-Zbliżenia”W niedzielę, 30 czerwca, po Mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele wystąpił z koncertem pieśni religijnych Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

   zobacz program festiwalu      uczestnicy     

22 czerwca 2013

Dzień Skupienia dla Rycerstwa Niepokalanej w Radomsku
sobota, 22 czerwca 2013

Dzień skupienia dla Rycerstwa Niepokalanej, w którym brali udział również Rycerze Niepokalanej z Dąbrowy Górniczej, odbył się w naszym kościele w sobotę, 22 czerwca br.
Więcej informacji o przebiegu Dnia Skupienia czytaj na stronie internetowej MI w Radomsku.  

foto: D. Danielska  galeria zdjęć  

Oktawa Bożego Ciała


Zakończyły się procesje eucharystyczne w naszym kościele w czasie „Oktawy” po Mszach św. wieczornych.
Dziękujemy za przygotowanie i ustrojenie czterech ołtarzy - Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikom PKP, Metalurgii i FAMEG-u.

foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć - procesja do czterech ołtarzy (2 czerwca 2013)  

6 czerwca 2013

"Kim dla mnie jest Maryja"
Spotkanie z Janem Budziaszkiem

W ramach XIV Radomszczańskich Dni Rodziny po wieczornej Mszy św. wystąpił w naszym kościele Jan Budziaszek, perkusista zespołu Skaldowie. W bardzo barwny i żywiołowy sposób opowiadał zebranym o swojej drodze do Maryi.

foto: T. Olczyk  galeria zdjęć  

26 maja 2013

XIV Radomszczańskie Dni Rodziny

Uroczystą Mszą św. w kolegiacie św. Lamberta rozpoczęły się XIV Radomszczańskie Dni Rodziny. Po Mszy św. odbył się „Marsz dla życia i rodziny” a następnie w Parku Świętojańskim uczestniczyliśmy w festynie rodzinnym „Zdrowie Mamy”. W marszu aktywnie brali udział przedstawiciele grup duszpasterskich działających przy Klasztorze Franciszkanów.

   foto: M. Skalik  galeria Msza św.  galeria marsz i festyn  
odwiedź stronę internetową:  www.dni-rodziny-radomsko.strefa.pl  

16 czerwca 2013

O powołania w naszej prowincji

W niedzielę, 16 czerwca, na każdej Mszy św. kazania głosił o. Piotr Dąbek z Krakowa – nasz asystent prowincjalny odpowiedzialny za powołania.

21 maja 2013

VIII dzień seminarium Odnowy w Duchu Świętym

Katechezę Kościół jako wspólnota - Wspólnota i rozeznanie duchowe wygłosił o. Sylwester Miecznik z Rychwałdu.

foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

Seminarium "ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM"

więcej informacji - rozwiń/zwiń   

TYDZIEŃ PIERWSZY - Sens życia   

TYDZIEŃ DRUGI - Prawdziwy obraz Boga   

TYDZIEŃ TRZECI - Z grzechu do wolności   

TYDZIEŃ CZWARTY - Jezus uzdrawia także dziś   

TYDZIEŃ PIĄTY - Droga - jak ją rozpoznać?   

TYDZIEŃ SZÓSTY - Zawierzyć Jezusowi - Jezus uzdrawia w Eucharystii   

TYDZIEŃ SIÓDMY - Obdarowanie w Duchu Świętym - Jezus uwalnia w Eucharystii   

TYDZIEŃ ÓSMY - Kościół jako wspólnota - Wspólnota i rozeznanie duchowe   

TYDZIEŃ DZIEWIĄTY - Chodzić w Duchu Świętym - Rozeznanie na drodze wiary   

TYDZIEŃ DZIESIĄTY - Żyć z Maryją w Duchu Świętym   

18 maja 2013

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym uczestniczyła w radosnym czuwaniu przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego.

foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

12 maja 2013

Akademia Wiary

Młodzież oazowa działająca przy naszym klasztorze wspólnie z moderatorem o. Krystianem przygotowała i przedstawiła program słowno-muzyczny związany z przeżywanym obecnie Rokiem Wiary - były to fragmenty Pisma Świętego, świadectwo wiary, fragment listu apostolskiego Porta Fidei ogłaszającego Rok Wiary.

foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

5 maja 2013

Koncert Muzyki Cerkiewnej

W ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „GAUDE MATER” wystąpił w naszym kościele Chór Kameralny Soboru Smolnego z Rosji z koncertem muzyki cerkiewnej. Dyrygował Vladimir Begletsov. Koncert odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomsko Anny Milczanowskiej oraz Ambasadora Rosji w Polsce - Aleksandra Alekseeva.

foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć z koncertu  

3 maja 2013

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Dnia 1 kwietnia 1656 roku, król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Święto Królowej Polski, ustanowione przez św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną patronką kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.

8 kwietnia 2013

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą świętujemy w tym roku w poniedziałek, 8 kwietnia, opisuje najpiękniejsze spotkanie człowieka z aniołem. Słowo Boże zapisane w Ewangelii Św. Łukasza (1, 26-38) odkrywa nam tajemnicę Boga, realizującą się w konkretnej rzeczywistości.

Spotkanie - tekst T. Dyrcz

foto: T. Dyrcz  Nazaret - galeria zdjęć  

7 kwietnia 2013

Święto Bożego Miłosierdzia

W czasie Mszy św. o godz. 11.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego została poświęcona figura bł. Jana Pawła II. Fundatorami figury są małżeństwa Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, działającego przy naszym klasztorze.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć  

31 marca 2013

ALLELUJA! Pan zmartwychwstał!


foto: M. Skalik   procesja rezurekcyjna na krużgankach klasztoru  

Życzenia Wielkanocne


TRIDUUM PASCHALNE

foto: M. Skalik  Liturgia Wigilii Paschalnej  

foto: M. Skalik  Liturgia na cześć Męki Pańskiej  

foto: M. Skalik  Msza Wieczerzy Pańskiej  

24 marca 2013

Niedziela Męki Pańskiej
Niedziela Palmowa


"Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".
Liturgia dzisiejszej niedzieli, oparta na dwóch filarach: wielkiej radości ludu w procesji z palmami oraz na odczytaniu Męki Pańskiej, wskazuje na jedność triumfu Chrystusa nad światem i Jego Ofiarą, złożoną za ten właśnie świat.
W dniach 24-27 marca w naszym kościele głoszone były rozważania rekolekcyjne podczas Mszy św. o godz. 8.00, 18.00 oraz w czasie Mszy św. dodatkowej o godz. 19.30. Rekolekcje prowadził o. Sylwester Miecznik z Rychwałdu.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć  

13 marca 2013

Habemus papam!

Kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny został następcą św. Piotra. Franciszek - bo takie przyjął imię nowy Ojciec Święty, powitał ponad 100 tys. rzeszę wiernych zgromadzonych przed bazyliką św. Piotra prostym "Buonasera!". Następnie poprosił zebranych o wspólną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta XVI. Z loggi bazyliki, nawiązując bezpośredni kontakt z wiernymi, powiedział: "Rozpocznijmy razem tę drogę braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania". Przed błogosławieństwem "Urbi et Orbi" prosił o wspólną modlitwę w swojej intencji.

2 marca 2013

Wybory zarządu MI

2 marca 2013 roku odbyło się spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Stowarzyszenia MI Rycerstwa Niepokalanej przy radomszczańskim klasztorze Franciszkanów. Podsumowana została działalność Wspólnoty i został wybrany nowy Zarząd, którego skład przedstawia się następująco:

Prezesem Rycerstwa Niepokalanej został Sławomir Andrzejczyk.

Pozostali członkowie Zarządu:
Wiceprezes - Anna Urbańczyk,
Sekretarz - Aleksandra Andrzejczyk,
Ekonom - Maria Warczak.

Do Zarządu jako doradcy zostały wybrane:
Danuta Pierzchniak (była prezeska) oraz Genowefa Klekowska.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Jan Cichuta - przewodniczący, Bożenna Kuliś i Halina Dawid.

28 lutego 2013

Msza św. dziękczynna za pontyfikat Benedykta XVI

W czwartek, 28 lutego, w czasie Mszy św. wieczornej dziękowaliśmy dobremu Bogu za prawie ośmioletni pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć  

19 lutego 2013

Msza św. z posługą charyzmatyczną

We wtorek, 19 lutego o godz. 18.00, Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, przewodniczył o. Donat Wypchło z Rychwałdu.

tekst: T. Dyrcz   Msza św. o uzdrowienie relacji małżeńskich   

foto: T. Dyrcz  galeria zdjęć  

27 stycznia 2013

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Poświęcenie krzyża powstańczego


Uwieńczeniem radomszczańskich obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego było poświęcenie w dniu 27 stycznia 2013 roku pamiątkowego krzyża powstańczego. Krzyż ten, poddany ostatnio gruntownej renowacji, znów zajął swoje poczesne miejsce - przy franciszkańskiej świątyni. Postawiony tu został 10 kwietnia 1863 roku przez mieszkańców Radomska w manifeście poparcia dążeń Polaków do wolności – a za ten udział wielu Polaków zapłaciło wysoką cenę.
Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył o. dr hab. Zdzisław Gogola z Krakowa. Wygłosił on do zebranych patriotyczne kazanie, w którym przedstawił przebieg Powstania, główne jego postaci oraz odniósł się do symbolu krzyża - tego Chrystusowego, będącego zwiastunem zbawienia człowieka oraz tego powstańczego, tu postawionego w chwili wielkiej fizycznej rozpaczy.
W rzeczywistości i jeden i drugi krzyż są dla nas znakiem ostatecznego zwycięstwa.
O. Janusz Łazarczyk, gwardian radomszczańskiego klasztoru, podziękował wszystkim uczestnikom tej wspaniałej uroczystości, młodzieży Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 7, władzom miasta i powiatu, darczyńcom i sponsorom.
Po Mszy św. wszyscy przeszli na dziedziniec klasztoru, gdzie o. Zdzisław Gogola poświęcił powstańczy krzyż. Podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w tą wspaniałą uroczystość, złożyła także pani prezydent Miasta Radomska, Anna Milczanowska.

Z kazania o. dr hab. Zdzisława Gogoli

foto: M. Skalik  galeria zdjęć z uroczystości  

1863


"Nie usną snem sprawiedliwych
ukołysani legendą
I z mogił powstaną - żywi
I oni sądzić nas będą"

A. Słonimski  

Na terenie miasta Radomska jak również na całej Ziemi Radomszczańskiej znaleźć można ślady tamtych wydarzeń - bohaterowie patriotycznych zrywów do dzisiaj żyją w naszej pamięci!

zdjęcia: D. Danielska  

13 stycznia 2013

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Czcicieli Męki Pańskiej odbyło się po Mszy św. o godz. 15.30. W miłym i radosnym nastroju świątecznych i noworocznych życzeń uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i śpiewali kolędy, a przy świątecznie zastawionym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery.

galeria zdjęć  

13 stycznia 2013

Koncert kolęd

Po Mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Radomsku z koncertem kolęd.

foto: D. Danielska  galeria zdjęć  

6 stycznia 2013

Koncert
"Kolędy i Pastorałki"

Po wieczornej Mszy św. odbył się koncert Chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki - gościnnie wystąpili: Monika Woźniak - obój i Zbigniew Rymarczyk - fortepian. Dyrygował Maciej Salski.

foto: Grzegorz Łyp  galeria zdjęć  

6 stycznia 2013

Radomszczański Orszak Trzech Króli

Ulicami naszego miasta: Rolną, Tysiąclecia, Piastowską, Krakowską i Plac 3 Maja przeszedł pierwszy Radomszczański Orszak Trzech Króli.

foto: M. Skalik  galeria zdjęć