ADWENT


1. Wypełnienie

Cisza słowom kamieni ustępuje,
nikt nie słucha
nadziei słów proroczych,
czas spada na ziemię i zagnieżdża się
w świętym spokoju oczekiwania.
Bóg w milczeniu wzywa nadzieją
nawet gdy nie woła…


2. Przygotujcie drogę Panu

On już idzie za tobą
świadomością krętej drogi,
upadków i pagórków,
zabierz ze sobą swoją lampę,
by ślad twój wypełnił się
prostotą ścieżki.


3. Gaudete in Domino

Radość przenika
odwieczne plany Boga,
jej wszechobecne Źródło
ukonkretnia się
i uobecnia świadectwo Syna.


4. Pan jest blisko

W znakach czasu
odczytany los Wybrańca,
ufność Służebnicy
potwierdzona spełnieniem woli
Bożego zamysłu.
A ja? Czy zdążę Mu zaufać?


mg
Radomsko, 25.11.2009