Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Ministranci
Domowy Kościół
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 

Adopcja na odległość
Adopcja sercaSekretariat Misyjny Krakowskiej Prowincji Franciszkanów prowadzi akcję Adopcji serca polegającej na opłaceniu nauki szkolnej na poziomie podstawowym i średnim biednym dzieciom z krajów misyjnych (Afryka i Ameryka Południowa). Wiele dzieci w tych krajach nie chodzi do szkoły, bo są za biedne, nie mają rodziców albo są uciekinierami z terenów objętych bratobójczymi walkami.

Adopcja serca polega na wpłaceniu kwoty 400 PLN na rok (w całości lub na raty) do Sekretariatu Misyjnego, który poprzez misjonarzy opłaca konkretnemu dziecku wpisowe do szkoły, najprostsze pomoce szkolne jak zeszyty, długopisy, prosty strój szkolny i jeden gorący posiłek, który bywa często jedynym posiłkiem dziecka w ciągu dnia.

Szkoła zobowiązuje się do przekazania zdjęcia dziecka, odpowiedniego dokumentu świadczącego o adopcji dziecka. Raz w roku szkoła przesyła za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego świadectwo z wykazem stopni i uwagami o zachowaniu dziecka i jego postępach w nauce, tłumaczone na język polski.

Akcję Adopcji na odległość prowadzi o. Piotr Kyć, adres: Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv),
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, tel. 12/ 42-86-287, e-mail: misjekrak@franciszkanie.pl