Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Ministranci
Domowy Kościół
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 
 


80 rocznica urodzin o. Marka

Marek Hałambiec (ur. 14 grudnia 1931 roku) pochodzi z Kopyczyniec (województwo tarnopolskie). Na chrzcie świętym otrzymał imię Jan (Marek to imię zakonne). Do franciszkanów wstąpił dnia 28 sierpnia 1950 roku. Nowicjat oraz studia filozoficzno – teologiczne odbył w Krakowie.
Śluby wieczyste złożył 10 października 1954 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 21 grudnia 1957 roku z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda.
Dostojny Jubilat pełnił w naszej prowincji zakonnej wiele ważnych funkcji. Był gwardianem w Krakowie (Klasztor św. Franciszka), Dąbrowie Górniczej, Rychwałdzie, Krakowie (Klasztor św. Antoniego). Przez 13 lat piastował urząd wikariusza prowincji. W radomszczańskiej wspólnocie o. Marek - po wzorowym zebraniu i skatalogowaniu archiwaliów klasztoru - poświęca się przede wszystkim porządkowaniu książek w naszej bibliotece. O tym, że jest wciąż „młody duchem” świadczy między innymi fakt, że chętnie korzysta z komputera. Jako osoba obdarzona niezwykłą wrażliwością serca i wspaniałym poczuciem humoru jest bardzo lubiany i ceniony przez wiernych modlących się w naszym sanktuarium. Ponieważ stan zdrowia nie pozwala mu już na szerszą działalność duszpasterską, pełni z zaangażowaniem posługę kapłańską sprawując Eucharystię, służąc w konfesjonale i polecając nas wszystkich Bożemu Miłosierdziu w cichej modlitwie podczas długich chwil spędzanych w kaplicy klasztornej.

→ 50-lecie kapłaństwa     → wspomnienia