Porządek Mszy św. i spowiedzi
Dróżki Matki Bożej Bolesnej
Czuwania Papieskie i Odnowy w Duchu Świętym
Odpusty
Pomoce duszpasterskie
Franciszkański Zakon Świeckich
Rycerstwo Niepokalanej
Alma Mater
Odnowa w Duchu Świętym
Ministranci
Domowy Kościół
Wspólnota Krwi Chrystusa
Czciciele Męki Pańskiej (Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej)
Grupa Animacji Misyjnej
 
 Pierwsze liturgiczne wspomnienie Męczenników z Pariacoto
7.06.2016


Podobnie jak w innych kościołach, także u franciszkanów w Radomsku, dzień 7 czerwca był wspomnieniem błogosławionych o. Michała Tomaszka oraz o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył o. Janusz Łazarczyk, natomiast słowo – w formie świadectwa, do zgromadzonej wspólnoty wiernych skierował o. Józef Madura. W kazaniu, przybliżył postacie błogosławionych, ukazując historię, pewien fragment z historii ich życia, postrzegany oczyma współbrata z czasów seminaryjnych.
Rys podkreślany przez o. Józefa, ukazywał bł. Michała, jako człowieka mocno zaangażowanego w duszpasterstwo dzieci specjalnej troski, natomiast bł. Zbigniewa, jako człowieka konkretnego, mocno stojącego na ziemi i bardzo wymagającego, przede wszystkim od siebie. Podkreślił i uwypuklił także sytuację życiową rodzin, błogosławionych franciszkanów, wskazując na rys pobożności maryjnej, na radość i miłość, przeżywane we wspólnocie rodzinnej a także skromne, wręcz ubogie warunki życia, w których wzrastali przyszli błogosławieni.
Swoje kazania o. Józef oparł na czytaniach liturgicznych: z ks. Królewskiej - o Wdowie z Sarepty oraz na Ewangelii Mateusza - o świetle świata i soli ziemi. Bóg w swojej Opatrzności, troszcząc się o człowieka, zawsze daje środki do realizacji powołania, wzrastania w świętości. „Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, lecz na świeczniku, by każdy chodził w światłości i by sól zawsze dodawała smaku chodzącym po ziemi.

Posługę liturgiczno-muzyczną na Mszy św. pełniła wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, działająca przy kościele OO. Franciszkanów. Błogosławieństwo i ucałowanie relikwii błogosławionych, wprowadziło w kolejną część uroczystego świętowania - do wspólnego odśpiewania wieczornej modlitwy; Nieszporów - modlitwy uwielbienia Boga w błogosławionych męczennikach z Pariacoto.

tekst: T. Dyrcz, foto: D. Danielska