Sceny z życia św. Franciszka


Cykl fresków z XIII wieku "Sceny z życia św. Franciszka" autorstwa Giotto di Bondone
znajduje się w Kościele Górnym Bazyliki św. Franciszka w Asyżu.


(1/28): 1.	ŚW. FRANCISZEK UCZCZONY PRZEZ PEWNEGO PROSTEGO CZŁOWIEKA<br>„Słusznie pewien prosty człowiek z Asyżu pouczony, jak wierzymy przez Boga, gdy kiedyś spotkał idącego przez miasto Franciszka, zdjął płaszcz, rozłożył go u jego stóp twierdząc, że Franciszek będzie godny wielkiego uszanowania, gdyż dokona wkrótce wspaniałych rzeczy i dlatego winni go bardzo czcić”
(2/28): 2.	DAR PŁASZCZA DLA ZUBOŻAŁEGO SZLACHCICA<br>Św. Franciszek spotkał kiedyś pewnego szlachetnego, lecz biednego i skromnie ubranego rycerza; poruszony współczuciem, przez swoje zamiłowanie do ubóstwa, zdejmuje bez namysłu swój bogaty płaszcz rycerski i każe ubrać się weń rycerzowi
(3/28): 3.	ZNAK W SPOLETO I POWRÓT DO ASYŻU<br>Następnej nocy, podczas snu, św. Franciszek zobaczył bogaty pałac, w którym było mnóstwo zbroi naznaczonej krzyżem Chrystusa. Na jego pytanie do kogo ona należy, otrzymał zapewnienie z nieba, że jest przeznaczona dla niego i jego rycerzy
(4/28): 4.	MISJA ZREFORMOWANIA KOŚCIOŁA PRZEZ FRANCISZKA<br>Św. Franciszek modląc się przed wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa w kościele św. Damiana, usłyszał na własne uszy głos dochodzący do niego z Krzyża: „Franciszku, idź i napraw mój dom, który, jak widzisz ulega zniszczeniu”, wskazując w ten sposób na stan duchowy Kościoła Rzymskiego
(5/28): 5.	NAWRÓCENIE SPOŁECZNE<br>Wobec biskupa Asyżu, Gwidona, Franciszek oddaje swojemu ojcu pieniądze i ubranie, ponieważ sprzeciwiał się jego nowemu sposobowi życia; wtedy powiedział: dotychczas ciebie nazywałem ojcem na ziemi, lecz teraz mogę z całym spokojem wołać: ”Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, ponieważ Piotr Bernardone wyrzekł się mnie
(6/28): 6.	FRANCISZEK WSPARCIEM DLA INNOCENTEGO III<br>Papież Innocenty III widzi we śnie Bazylikę Laterańską, jakoby groziła jej natychmiastowa ruina i jakiś ubogi i skromny człowiek wspiera ją własnym ramieniem, by się nie zawaliła; w tym biedaku rozpoznał Franciszka”
(7/28): 7.	NARODZINY RUCHU FRANCISZKAŃSKIEGO<br>W roku 1209 Innocenty III na prośbę Franciszka, który udał się do Rzymu z Rivotorto wraz ze swoimi braćmi, zatwierdził Regułę i udzielił upoważnieniem do głoszenia Słowa Bożego
(8/28): 8.	FRANCISZEK NAPEŁNIONY PROROCKIM DUCHEM ELIASZA<br>Gdy Franciszek zatrzymał się w jakieś szopie(w Asyżu) i spędził jak zwykle całą noc na modlitwie, oddalony fizycznie od braci, którzy przebywali w Riviorto, oto o północy, podczas gdy niektórzy bracia odpoczywali, a inni trwali jeszcze na modlitwie, ukazał się im ognisty wóz przedziwnie błyszczący, z Franciszkiem przejeżdżającym przez mieszkanie tam i z powrotem, a nad wozem unosiła się świetlista kula, podobna do słońca i rozjaśniła noc; zdziwili się czuwający, a obudzili się i przestraszyli śpiący”
(9/28): 9.	WIDZENIE TRONÓW NIEBIESKICH<br>„Gdy bowiem jednego razu w towarzystwie świętego męża Bożego, modlił się żarliwie(br. Pacyfik) w jakimś opuszczonym kościółku, wpadłszy w zachwyt, zobaczył wśród wielu tronów w niebie jeden wspanialszy od inych. Wtedy usłyszał głos mówiący do niego:” Ten tron należał do jednego z upadłych aniołów, a teraz jest zachowany dla pokornego Franciszka”
(10/28): 10.	FRANCISZEK WPROWADZAJĄCY POKÓJ SPOŁECZNY<br>Zatrzymawszy się na przedmieściu(Arezzo), zobaczył mocno ucieszonych, unoszących się nad miastem szatanów i skłóconych mieszkańców… Aby owe buntownicze moce wypłoszyć, powiedział do swego współbrata Sylwestra: Idź, i w Imię Boga Wszechmogącego rozkaż szatanom na mocy posłuszeństwa, aby stąd szybko odeszły. Prawdziwie posłuszny, zaczął głośno krzyczeć pod bramą miasta:
(11/28): 11.	FRANCISZEK PRZEPOWIADA CHRYSTUSA PRZED SUŁTANEM W EGIPCIE<br>W roku 1219 Franciszek w towarzystwie br. Illuminata udał się do Egiptu. Dla potwierdzenia swej niezłomnej wiary w Chrystusa był zdecydowany wejść w ogień wspólnie z babilońskimi kapłanami sułtana. Żaden z nich jednak nie chciał się poddać próbie i wszyscy pouciekali, pozostawiając Franciszka na samotnej rozmowie z sułtanem”
(12/28): 12.	FRANCISZEK CZŁOWIEKIEM MODLITWY<br>Pewnego dnia, gdy Franciszek gorąco się modlił, bracia zobaczyli go unoszącego się nad ziemią z rozłożonymi rękoma, a jaśniejący obłok otulił go do połowy
(13/28): 13.	PASTERKA I ŻŁÓBEK W GRECCIO<br>Św. Franciszek obchodził uroczystość Bożego Narodzenia w 1223 roku w Greccio. Na pamiątkę Narodzenia Pana, prosił, aby przygotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. W czasie mszy św. o północy wygłosił kazanie o narodzeniu się ubogiego Króla; i gdy Franciszek modlił się, jakiś rycerz zobaczył Dzieciątko Jezus na jego rękach
(14/28): 14.	FRANCISZEK ZASPOKAJA PRAGNIENIE LUDU BOŻEGO<br>Św. Franciszek, gdy był już chory udał się kiedyś na ośle pewnego ubogiego człowieka na górę. Kiedy po drodze właściciel osła prawie umierał z pragnienia, Franciszek(Mojżesz) pomodlił się i sprawił, że ze skały wytrysnęło źródło wody, którego ani przedtem ani potem nie było
(15/28): 15.	KAZANIE FRANCISZKA DO PTAKÓW<br>Franciszek, idąc do Bevagna, wygłosił kazanie do ptaków, które skacząc z radości, wyciągały swoje szyjki, trzepotały skrzydłami, otwierały dzióbki i ocierały się o jego tunikę. Temu wszystkiemu przyglądali się z ciekawością jego naśladowcy
(16/28): 16.	FRANCISZEK PRAGNIE NAWRÓCENIA BOGATYCH<br>Franciszek modlił się gorąco o zdrowie dla duszy pewnego rycerza z Celano, który z życzliwości zaprosił go na obiad. Tenże rycerz, po odbyciu spowiedzi przed jednym z braci kapłanów i po uregulowaniu spraw swego domu, kiedy inni udawali się do stołu, nagle westchnął i zasnął w Panu
(17/28): 17.	FRANCISZEK MISTRZEM INSPIRUJĄCYM KOŚCIÓŁ<br>Św. Franciszek, stojąc przed papieżem Honoriuszem III i przed jego kardynałami, przemawiał tak pobożnie i z takim przekonaniem, że widać było jasno, iż nie przemawia słowami ludzkiej mądrości, lecz z Bożego natchnienia
(18/28): 18.	FRANCISZEK MODELEM DLA BRACI<br>W czasie kazania św. Antoniego do braci podczas Kapituły w Arles na temat Krzyża, św. Franciszek nieobecny cieleśnie, ukazał się z rękami rozłożonymi i pobłogosławił braciom(czego świadkiem był pewien brat imieniem Monaldo), czym bracia uradowali się niezmiernie
(19/28): 19.	PRZEMIENIENIE FRANCISZKA<br>Św. Franciszek , modląc się na Górze Alwerni, ujrzał Chrystusa pod postacią Ukrzyżowanego Serafina, który wycisnął na jego rękach, nogach i prawym boku stygmaty czyli znamiona Męki Chrystusa
(20/28): 20.	SZCZĘŚLIWE SPOTKANIE Z „SIOSTRĄ ŚMIERCIĄ”<br>Pewien brat widział, jak w chwili śmierci św. Franciszka, jego dusza unosiła się ku niebu w postaci jaśniejącej gwiazdy
(21/28): 21.	CUDOWNE ZJAWISKA PRZY ŚMIERCI FRANCISZKA<br>Niezależnie od tego, że św. Franciszek już umarł, brat Augustyn, prowincjał w Terra di Lavorno, który już dawno stracił mowę, jednak w ostatniej godzinie swego życia zawołał: ”Zaczekaj na mnie, Ojcze, oto już idę za tobą”. I natychmiast zmarł i poszedł za swoim Świętym Ojcem. W tym też czasie biskup Asyżu, który jako pielgrzym był na górze św. Michała Archanioła w Cargaagno usłyszał od ukazującego mu się Franciszka: „Oto opuszczam świat i idę do nieba”
(22/28): 22.	KWALIFIKOWANIE ŚWIADECTWA O STYGMATACH<br>Po śmierci św. Franciszka w Porcjunkuli, pewien sławny i uczony doktor, Hieronim, dotykał własnymi rękami ran na rękach i nogach św. Franciszka oraz poruszał gwoźdźmi tkwiącymi w stygmatach, stał się wiarygodnym ich świadkiem
(23/28): 23.	OSTATNIE POŻEGNANIE PRZEZ KLARYSKI<br>Tłumy ludzi, którzy uczestniczyli w przeniesieniu ciała św. Franciszka z Porcjunkuli do kościoła św. Jerzego(niedziela 4 października 1226) zatrzymały się na chwilę przed kościołem św. Damiana, aby umożliwić Klarze i Siostrom pożegnanie Franciszka, tej drogocennej perły niebieskiej
(24/28): 24.	PAPIEŻ GRZEGORZ IX UZNAJE ŚWIĘTOŚĆ FRANCISZKA<br>„Papież Grzegorz IX przybył osobiście do Asyżu i po zbadaniu cudów zdziałanych za przyczyną Franciszka i po wysłuchaniu świadectw braci, wpisał Franciszka do albumu świetych, 16 lipca 1228 roku”
(25/28): 25.	FRANCISZEK UWALNIA PAPIEŻA OD WĄTPLIWOŚCI<br>Św. Franciszek ukazał się papieżowi Grzegorzowi IX we śnie, i aby przekonać go a autentyczności stygmatów, powiedział: ”Daj mi pusty flakonik”, a następnie napełnił go krwią ze swego boku
(26/28): 26.	FRANCISZEK UWALNIA OD SŁABOŚCI FIZYCZNYCH<br>Św. Franciszek, odwijając własnymi rękami bandaże i dotykając ze słodyczą ran zranionego śmiertelnie Jana di Ilerda, natychmiast go uzdrowił, chociaż lekarze zwątpili już w możliwość jego wyleczenia
(27/28): 27.	FRANCISZEK UWALNIA OD ŚMIERCI W GRZECHU<br>Św. Franciszek wskrzesił pewną kobietę, która po wyznaniu grzechu zatajonego na spowiedzi przed śmiercią, ponownie zasnęła w Panu, a szatan uciekł upokorzony
(28/28): 28.	FRANCISZEK KOCHA UWIĘZIONYCH<br>Św. Franciszek uwolnił z więzienia Piotra Alifa, oskarżonego o herezję, którego Papież powierzył biskupowi Tivoli. Miało to miejsce w samo święto Biedaczyny z Asyżu, którego ów więzień był czcicielem, poszcząc w wigilię uroczystości św. Franciszka


Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG