•HOME•

Poświęcenie nowego sztandaru Rycerstwa Niepokalanej - 5.11.2011

5 listopada 2011 roku przybył do radomszczańskiej wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej o. dr Piotr Cuber, asystent Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów i członek Zarządu Międzynarodowego MI. O. Piotr przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii i wygłosił okolicznościowe kazanie, nawiązując do 70 rocznicy śmierci św. Maksymiliana i słów Świętego: "Tylko Miłość jest twórcza". Wskazał on szczególnie na potrzebę odważnego okazywania światu świadectwa miłości przez wszystkich rycerzy, gdyż tylko miłość jest racją naszego istnienia - Bóg jest Miłością. Ważnym elementem Mszy św. było poświęcenie sztandaru MI, który został ufundowany ze składek rycerzy, sponsorów i dzięki wsparciu gwardiana klasztoru radomszczańskiego o. Janusza Łazarczyka.
Po nabożeństwie pierwszosobotnim z ucałowaniem relikwii św. Maksymiliana odbyło się spotkanie rycerzy z o. Piotrem, który przedstawił sytuację w MI w kraju i na świecie oraz nakreślił szczególnie ważne zadania dla Rycerstwa Niepokalanej:
- zaangażowanie się w obronę życia,
- wykorzystywanie duchowego wsparcia chorych rycerzy poprzez rozwijanie i propagowanie Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża,
- włączanie się w akcje charytatywne prowadzone w parafiach,
- ewangelizowanie poprzez media, szczególnie internet.

Miła atmosfera przy ciastku i herbacie dobrze służyła pogłębieniu integracji licznie zgromadzonej wspólnoty MI i dzieleniu się z o. Piotrem informacjami o działalności naszej wspólnoty.

(1/54): (2/54): (3/54):
(4/54): (5/54): (6/54):
(7/54): (8/54): (9/54):
(10/54): (11/54): (12/54):
(13/54): (14/54): (15/54):
(16/54): (17/54): (18/54):
(19/54): (20/54): (21/54):
Galernik - Jak zrobić galerię zdjęć - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG